El fueloil o fuel és la fracció de la destil·lació del petroli, ja sigui com a destil·lat o un residu d'aquesta. En termes generals, el fuel és una fracció líquida del petroli que es crema en un forn o caldera per a la generació de calor o usat en un motor per a la generació de treball, excepte fuels amb un punt d'inflamació per sobre de 40 °C i olis cremats en cremadors de metxa de cotó o llana. En aquest sentit, el gasoli és un tipus de fuel. El fuel químicament és format per una mescla d'hidrocarbur de cadena llargues, en particular alcans, cicloalcans i compostos aromàtics. El terme fuel s'usa sovint en un sentit estricte per referir-se només al combustible comercial més pesat que la gasolina i la nafta, que es pot obtenir del petroli cru.

Cremador de fuel.
Pictograma de perillositat del fuel

Enllaços externs

modifica