Obre el menú principal

El guany en electrònica i referit a la part del so, és una magnitud que expressa la relació entre un senyal de sortida, respecte al senyal d'entrada.

El guany en àudio es mesura en decibels

Si el guany és menor de la unitat s'anomena atenuació

Com el decibel sempre expressa una comparació entre dues magnituds, es fa esment al tipus de decibel.

  • : Es refereix al nivell de pressió sonora en volum.
  • : La W indica que el decibel es refereix al watt.
  • : Ús de miliwats (mW) quan és necessari.
  • : El dBu expressa el nivell de senyal en decibels i referit a 0,775 volts. Els 0,775 són la tensió que aplicada a una impedància de 600 ohms, desenvolupa una potència d'1 mW. (la impedància de 600 ohms, és la que fa que el nivell del senyal endBm i en dBu coincideixin)