Hivites

(S'ha redirigit des de: Hivita)

Hivites foren un dels onze pobles de Canaan que els hebreus van trobar a Palestina. Eren suposats descendents d'un fill de Canaan (fill de Cam i net de Noè), i vivien al peu del Mont Hermon (Josuè 11), al Líban (Lebo Hamath segons Jutges 3), al centre i nord del territori de Benjamí i als turons al nord de Jerusalem, zona en la qual el Gènesi (34) esmenta els hivites com governant Sequem i mes al sud Josué (9) esmenta les ciutats hivites de Gibeon, Kephirah, Beeroth i Kiriath Jearim.

Gerro de la tribu dels cananeus, Hivites originaris

Els 11 pobles foren: els sidonites, el hetites, els jebusites, el guirgaixites, els hivites, els arquites, els sinites, els arvadites, els semarites i els hamatites. Foren un dels pocs ponbles de la regió que no practicava el ritu de la circumcisió.

En temps de David havien estat empesos cap al nord-oest (2 Samuel XXIV 7). Salomó els va sotmetre (1 Reis IX 20) i ja no tornen a ser esmentats.