Hola món

Interfície gràfica d'usuari amb el programa "Hola món" en el llenguatge Perl.

Un programa "hola món" és un programa d'ordinador que simplement imprimeix el text "Hola, món!" (en anglès "Hello, world!") a un dispositiu de sortida (normalment el monitor). En algunes tradicions, especialment en el món anglosaxó, és el primer exercici típic per a estudiants d'un llenguatge de programació.

ExemplesModifica

En AdaModifica

 with Text_Io;
 use Text_Io;
 
 procedure Hola_Mon is 
 begin
  Put_Line("Hola món!");
 end Hola_Mon;

En BASHModifica

#!/bin/bash
echo "Hola, món!"

En BASICModifica

PRINT "Hola, món!"

En BCPLModifica

GET "LIBHDR" 
LET START () BE
$(
WRITES ("Hola mon!*N")
$)

En BrainfuckModifica

++++++++++
[
 >+++++++>+++++++++++>+++>+<<<<-
] Bucle: inicialitza posicions d'(1) a (4) amb valors ASCII propers als necessitats
(1) per majúscules 70; (2) per minúscules 110; (3) per l'espai 32; (4) per nova línia 10
>++. escriu 'H'
>+. escriu 'o'
---. 'l'
-----------. 'a'
>++. espai
<<+++++. 'M'
>++++++++++++++. 'o' (sense accent per limitacions tècniques)
-. 'n'
>+. '!'
>. nova línia

Limitació: A Brainfuck els valors de cada byte van des de -128 a 127, només els valors positius codifiquen caràcters ASCII, per tant no es poden escriure caràcters d'ASCII extens com 'ó'.

El programa també es pot escriure sense comentaris ni salts de línia:

++++++++++[>+++++++>+++++++++++>+++>+<<<<-]>++.>+.---. -----------.>++.<<+++++.>++++++++++++++.-.>+.>.

En CModifica

#include <stdio.h>
 
main()
{
  printf("Hola, món!\n");
}

o, en els estàndards actuals:

#include <stdio.h>

int main(void)
{
  printf("hola, món\n");
  return 0;
}

En C++Modifica

#include <iostream>
 
main(void)
{
  std::cout << "Hola món!" << std::endl;
}

Encara que també es pot escriure així:

#include <iostream>
 
using namespace std;
int main()
{
  cout << "Hola món!" << endl;
}

En COBOLModifica

    IDENTIFICATION DIVISION.
    Program-Id. Hola-Món.
    
    ENVIRONMENT DIVISION.
    
    DATA DIVISION.
    
    PROCEDURE DIVISION.
    Main.
      DISPLAY "Hola Món!".
      
      STOP RUN.

En C#Modifica

 using System;
 
 class MainClass
 {
  public static void Main()
  {
    Console.WriteLine("HOLA, MÓN!");
  }
 }

En DModifica

import std.stdio;
void main()
{
  writefln("Hola, món");
}

En DelphiModifica

program PHolaMundo;
 uses
  Dialogs;
 begin
  MessageDlg('Hola, món', mtInformation, [mbOK], 0);
 end.

En EiffelModifica

class HOLA_MUNDO
 create
   make
 feature
   make is
     do
       io.put_string("%nHola, món%N")
     end
 end -- HOLA_MUNDO

En FortranModifica

 PROGRAM HOLA
    WRITE (*,100)
    STOP
  100 FORMAT (' Hola, món! ' /)
    END

o, en la versió Fortran77,

 PROGRAM HOLA
    PRINT*, 'Hola, món!'
    END

En Game Maker LanguageModifica

Opció 1 (amb package "Windows Dialogs")Modifica

{
 wd_message_simple('¡Hola, món!')
}

Opció 2Modifica

{
 global.39dll = argument0
 global.function = external_define(global.39dll,'message',dll_cdecl,ty_real,ty_real)
 return external_call(global.function,0)
}

En HTMLModifica

 <html>
 <head>
 <title>Hola, món!</title>
 </head>
 <body>
<p>
 hola, món!
</p>
 </body>
 </html>

En HTML5Modifica

<!DOCTYPE HTML>
 <html>
   <head>
    <title>Hola món</title>
   </head>
   <body>
    <header>¡Hola, món!</header>
    <nav></nav>
    <section>
    <article>
    </article>
    </section>
    <footer>
    </footer>
   </body>
  </html>

En IHTMLModifica

<!iHTML CACHE=TRUE>
<iSET message="Hola món">
 <html>
  <head>
   <title>:message</title>
  </head>
  <body>
   ¡:message
  </body>
 </html>

En JavaModifica

 public class HolaMon {
   public static void main(String[] args) {
     System.out.println("Hola, món!");
   }
 }

En JavaScriptModifica

 document.write('Hola, món!');

o amb una alerta

 alert('Hola, món!');

que, dins una pàgina web (en HTML) quedaria

 <html>
 <head>
 <title>Hola, món!</title>
 </head>
 <body>
<p>
<script language="JavaScript">
<!--
 document.write('Hola, món!');
 -->
 </script>
 </p>
 </body>
 </html>

o bé

 <html>
 <head>
 <title>Hola, món!</title>
 </head>
 <body>
 <script language="JavaScript">
 <!--
 alert('Hola, món!');
 -->
 </script>
 </body>
 </html>

En LaTeXModifica

\documentclass{article}
\begin{document}
Hola m\'on!
\end{document}

Modifica

ESCRIU [Hola, món!]

En PascalModifica

 program hola_mon;
 begin
   writeln('­Hola, món!');
 end.

En PerlModifica

 #!/usr/bin/perl
print "Hola món!\n"

En PHPModifica

 <?php
    echo "Hola, món";
 ?>

o bé:

 <?php
    print "Hola, món";
 ?>

que, dins una pàgina web (en HTML) quedaria

<html>
<head>
<title>Hola, món!</title>
</head>
<body>
<p>
<?php
echo "Hola, món";
?>
</p>
</body>
</html>

En PythonModifica

 print "Hola món"

En Seed7Modifica

$ include "seed7_05.s7i";

const proc: main is func
 begin
  writeln("­Hola_món!");
 end func;

En TeXModifica

Hola m\'on!
\bye

En VBScriptModifica

DOCUMENT.WRITE('Hola, món!')

que, dins una pàgina web (en HTML) quedaria

<html>
<body>
<script language="VBScript">
  DOCUMENT.WRITE('Hola, món!')
</script>
</body>
</html>

Enllaços externsModifica

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Hola món

http://www.holamundo.es/