Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples

(S'ha redirigit des de: IPREM)

L'Indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM)[1] és l'índex de referència a l'Estat espanyol pel càlcul del llindar d'ingressos en certes circumstàncies (com ara ajudes per l'habitatge, beques, subsidi d'atur…).[2]

Fou introduït a la legislació l'1 de juliol del 2004 en substitució del Salari mínim interprofessional (SMI) la funció del qual s'ha reduït a l'àmbit laboral.[3]

El 2004 doncs, la quantia de l'IPREM coincidí amb la de l'SMI. A partir del 2005, el creixement anyal de l'IPREM ha estat menor a la de l'SMI.

L'IPREM s'actualitza a principis de cada any a la Llei de Pressupostos. Entre el 2004 i el 2006 va créixer un 2% anual, és a dir, menys que l'IPC. Entre el 2006 i el 2007 va créixer un 4,2%.

Any IPREM diari IPREM mensual (30 dies) IPREM anyal (12 pagues) IPREM anyal amb pagues extres (14 pagues) Variació
2004[4] 15,35 € 460,50 € 5.526,00 € 6.447,00 € -
2005[5] 15,66 € 469,80 € 5.637,60 € 6.577,20 € 2,0%
2006[6] 15,97 € 479,10 € 5.749,20 € 6.707,40 € 2,0%
2007[7] 16,64 € 499,20 € 5.990,40 € 6.988,80 € 4,2%

L'IPREM anyal amb pagues extres s'empra en substitució del Salari Mínim Interprofessional quan la normativa es refereix a l'SMI en còmpute anyal, tret que s'especifiqui que s'exclouen les pagues extraordinàries[8] Per exemple, els límits d'ingressos per accedir a un Habitatge de Protecció Oficial es calculen a partir de múltiples de l'IPREM anual amb pagues extres.

Vegeu tambéModifica

NotesModifica