El bari (Ba) natural és una barreja de set isòtops estables. Hi ha vint-i-dos isòtops coneguts, però la majoria són altament radioactius i tenen períodes de semidesintegració que varien entre els mil·lisegons a alguns minuts. L'única excepció remarcable és el 133Ba amb un període de semidesintegració de 10,51 anys i el 137mBa amb 2,55 minuts.


Massa atòmica estàndard: 137.327(7) u

Símbol del
núclid
Z(p) N(n)  
massa isotòpica(u)
 
període de
semidesintegració
Espín
nuclear
composició
isotòpics
representativa
(fracció molar)
rang de variació
natural
(fracció molar)
energia d'excitació
114Ba 56 58 113.95068(15) 530(230) ms [0.43(+30-15) s] 0+
115Ba 56 59 114.94737(64)# 0.45(5) s (5/2+)#
116Ba 56 60 115.94138(43)# 1.3(2) s 0+
117Ba 56 61 116.93850(32)# 1.75(7) s (3/2)(+#)
118Ba 56 62 117.93304(21)# 5.2(2) s 0+
119Ba 56 63 118.93066(21) 5.4(3) s (5/2+)
120Ba 56 64 119.92604(32) 24(2) s 0+
121Ba 56 65 120.92405(15) 29.7(15) s 5/2(+)
122Ba 56 66 121.91990(3) 1.95(15) min 0+
123Ba 56 67 122.918781(13) 2.7(4) min 5/2(+)
124Ba 56 68 123.915094(13) 11.0(5) min 0+
125Ba 56 69 124.914473(12) 3.5(4) min 1/2(+#)
126Ba 56 70 125.911250(13) 100(2) min 0+
127Ba 56 71 126.911094(12) 12.7(4) min 1/2+
127mBa 80.33(12) keV 1.9(2) s 7/2-
128Ba 56 72 127.908318(11) 2.43(5) d 0+
129Ba 56 73 128.908679(12) 2.23(11) h 1/2+
129mBa 8.42(6) keV 2.16(2) h 7/2+#
130Ba 56 74 129.9063208(30) ESTABLE [>4.0E+21 a] 0+ 0.00106(1)
130mBa 2475.12(18) keV 9.54(14) ms 8-
131Ba 56 75 130.906941(3) 11.50(6) d 1/2+
131mBa 187.14(12) keV 14.6(2) min 9/2-
132Ba 56 76 131.9050613(11) ESTABLE [>300E+18 a] 0+ 0.00101(1)
133Ba 56 77 132.9060075(11) 10.51(5) a 1/2+
133mBa 288.247(9) keV 38.9(1) h 11/2-
134Ba 56 78 133.9045084(4) ESTABLE 0+ 0.02417(18)
135Ba 56 79 134.9056886(4) ESTABLE 3/2+ 0.06592(12)
135mBa 268.22(2) keV 28.7(2) h 11/2-
136Ba 56 80 135.9045759(4) ESTABLE 0+ 0.07854(24)
136mBa 2030.466(18) keV 308.4(19) ms 7-
137Ba 56 81 136.9058274(5) ESTABLE 3/2+ 0.11232(24)
137m1Ba 661.659(3) keV 2.552(1) min 11/2-
137m2Ba 2349.1(4) keV 0.59(10) µs (17/2-)
138Ba 56 82 137.9052472(5) ESTABLE 0+ 0.71698(42)
138mBa 2090.54(6) keV 800(100) ns 6+
139Ba 56 83 138.9088413(5) 83.06(28) min 7/2-
140Ba 56 84 139.910605(9) 12.752(3) d 0+
141Ba 56 85 140.914411(9) 18.27(7) min 3/2-
142Ba 56 86 141.916453(7) 10.6(2) min 0+
143Ba 56 87 142.920627(14) 14.5(3) s 5/2-
144Ba 56 88 143.922953(14) 11.5(2) s 0+
145Ba 56 89 144.92763(8) 4.31(16) s 5/2-
146Ba 56 90 145.93022(8) 2.22(7) s 0+
147Ba 56 91 146.93495(22)# 0.893(1) s (3/2+)
148Ba 56 92 147.93772(9) 0.612(17) s 0+
149Ba 56 93 148.94258(21)# 344(7) ms 3/2-#
150Ba 56 94 149.94568(43)# 300 ms 0+
151Ba 56 95 150.95081(43)# 200# ms [>300 ns] 3/2-#
152Ba 56 96 151.95427(54)# 100# ms 0+
153Ba 56 97 152.95961(86)# 80# ms 5/2-#
  • Es coneixen mostres geològicament excepcionals en les que la composició es troba per sota d'aquests valors. La incertesa de la massa atòmica pot excedir els valors en aquells casos.
  • Els valors marcats amb # no estan derivats únicament de dades experimentals, sinó que en part es basen en tendències sistemàtiques. Els espins amb arguments d'assignació febles es troben entre parèntesis.
  • Les incerteses es troben en forma concisa entre parèntesis després dels últims dígits corresponents. Els valors d'incertesa indiquen una desviació estàndard, tret de la composició isotòpica i la massa atòmica estàndard de la IUPAC, que utilitzen incerteses expandides.

Referències

modifica


Index de pàgines d'isòtops · Taula de núclids
Isòtop més lleuger Isòtop actual Isòtop més pesant
Isòtops del cesi Isòtops del bari Isòtops del lantani