El bohri (Bh) no té cap isòtop estable. S'han caracteritzat 16 isòtops, el més estable dels quals és el 267Bh, amb un període de semidesintegració de 22 segons.

TaulaModifica

Símbol del
núclid
Z(p) N(n)  
massa isotòpica(u)
 
període de
semidesintegració
Espín
nuclear
composició
isotòpics
representativa
(fracció molar)
rang de variació
natural
(fracció molar)
energia d'excitació
260Bh 107 153 260.12197(62)# 0.3# ms
261Bh 107 154 261.12166(25)# 13(4) ms [12(+5-3) ms]
262Bh 107 155 262.12289(37)# 290(160) ms
262mBh 300(60) keV 14(4) ms
263Bh 107 156 263.12304(39)# 200# ms
264Bh 107 157 264.1246(3)# 1.3(5) s [0.44(+60-16) s]
265Bh 107 158 265.12515(41)# 0.9(+7-3) s
266Bh 107 159 266.12694(22)# 5(3) s
267Bh 107 160 267.12765(28)# 22(10) s [17(+14-6) s]
268Bh 107 161 268.12976(41)# 25# s
269Bh 107 162 269.13069(44)# 25# s
270Bh 107 163 270.13362(50)# 30# s
271Bh 107 164 271.13518(60)# 40# s
272Bh 107 165 272.13803(65)# 10(+12-4) s
273Bh 107 166 273.13962(89)# 90# min
274Bh 107 167 274.14244(84)# 90# min
275Bh 107 168 275.14425(70)# 40# min

NotesModifica

  • Els valors marcats amb # no estan derivats únicament de dades experimentals, sinó que en part es basen en tendències sistemàtiques. Els espins amb arguments d'assignació febles es troben entre parèntesis.
  • Les incerteses es troben en forma concisa entre parèntesis després dels últims dígits corresponents. Els valors d'incertesa indiquen una desviació estàndard, tret de la composició isotòpica i la massa atòmica estàndard de la IUPAC, que utilitzen incerteses expandides.

ReferènciesModifica

Index de pàgines d'isòtops · Taula de núclids
Isòtop més lleuger Isòtop actual Isòtop més pesant
Isòtops del seaborgi Isòtops del bohri Isòtops del hassi