El hassi (Hs) no té cap isòtop estable. S'han caracteritzat 15 isòtops, el més estable dels quals és el 277Hs, amb un període de semidesintegració de 40 minuts.

TaulaModifica

Símbol del
núclid
Z(p) N(n)  
massa isotòpica(u)
 
període de
semidesintegració
Espín
nuclear
composició
isotòpics
representativa
(fracció molar)
rang de variació
natural
(fracció molar)
energia d'excitació
263Hs 108 155 263.12856(37)# 1# ms 7/2+#
264Hs 108 156 264.12839(5) 540(300) µs 0+
265Hs 108 157 265.13009(15)# 2.1(3) ms [2.0(+3-2) ms] 9/2+#
265mHs 300(70) keV 0.780(0.15) ms [0.75(+17-12) ms] 3/2+#
266Hs 108 158 266.13010(31)# 2.7(10) ms [2.3(+13-6) ms] 0+
267Hs 108 159 267.13179(11)# 52(+13-8) s ms 3/2+#
268Hs 108 160 268.13216(44)# 2# s 0+
269Hs 108 161 269.13406(13)# 9.7(+99-33) s
270Hs 108 162 270.13465(31)# 3.6(+8-14) s 0+
271Hs 108 163 271.13766(36)# 40# s
272Hs 108 164 272.13905(62)# 40# s 0+
273Hs 108 165 273.14199(89)# 50# s (3/2+)#
274Hs 108 166 274.14313(70)# 1# min 0+
275Hs 108 167 275.14595(77)# 0.15(+27-6) s
276Hs 108 168 276.14721(89)# 1# h 0+
277Hs 108 169 277.14984(78)# 40(30) min 3/2+#

NotesModifica

  • Els valors marcats amb # no estan derivats únicament de dades experimentals, sinó que en part es basen en tendències sistemàtiques. Els espins amb arguments d'assignació febles es troben entre parèntesis.
  • Les incerteses es troben en forma concisa entre parèntesis després dels últims dígits corresponents. Els valors d'incertesa indiquen una desviació estàndard, tret de la composició isotòpica i la massa atòmica estàndard de la IUPAC, que utilitzen incerteses expandides.

ReferènciesModifica

Index de pàgines d'isòtops · Taula de núclids
Isòtop més lleuger Isòtop actual Isòtop més pesant
Isòtops del bohri Isòtops del hassi Isòtops del meitneri