Isòtops del bor

La massa atòmica estàndard del bor és: 10.811(7) u

TaulaModifica

símbol del
núclid
Z(p) N(n) massa isotòpica (u) període de semidesintegració Espín
nuclear
composició
isotòpica
representativa
(fracció molar)
rang de variació
natural
(fracció molar)
energia d'excitació
⁶B 5 1 6.04681(75)#
7B 5 2 7.02992(8) 350(50)E-24 s [1.4(2) MeV] (3/2-)
8B 5 3 8.0246072(11) 770(3) ms 2+
9B 5 4 9.0133288(11) 800(300)E-21 s [0.54(21) keV] 3/2-
¹⁰B 5 5 10.0129370(4) ESTABLE 3+ 0.199(7) 0.18929-0.20386
11B 5 6 11.0093054(4) ESTABLE 3/2- 0.801(7) 0.79614-0.81071
12B 5 7 12.0143521(15) 20.20(2) ms 1+
13B 5 8 13.0177802(12) 17.33(17) ms 3/2-
14B 5 9 14.025404(23) 12.5(5) ms 2-
15B 5 10 15.031103(24) 9.87(7) ms 3/2-
¹⁶B 5 11 16.03981(6) <190E-12 s [<0.1 MeV] 0-
17B 5 12 17.04699(18) 5.08(5) ms (3/2-)
18B 5 13 18.05617(86)# <26 ns (4-)#
19B 5 14 19.06373(43)# 2.92(13) ms (3/2-)#

NotesModifica

  • La precisió de les abundàncies dels isòtops i de la massa atòmica està limitada a través de variacions. Els rangs donats haurien de ser aplicables a qualsevol material terrestre.
  • Els materials disponibles comercialment poden estar subjectes a fraccionament isotòpic inadvertit. Poden produir-se desviacions substancials de la massa i la composició donada.
  • Els valors marcats amb # no procedeixen totalment de dades experimentals, però almenys una part són sistemàtiques. . Els espins amb assignacions febles estan entre parèntesis.
  • Les incerteses es donen entre parèntesis després dels últims dígits corresponents. Els valors de les incerteses denota una desviació de l'estàndard, excepte en la composició isotòpica i la massa atòmica de la IUPAC que usen incerteses expandides.

ReferènciesModifica


Index de pàgines d'isòtops · Taula de núclids
Isòtop més lleuger Isòtop actual Isòtop més pesant
Isòtops de beril·li Isòtops de bor Isòtops de carboni