Obre el menú principal
Per a altres significats, vegeu «Jubilació anticipada».

La jubilació anticipada per a discapacitats significa la rebaixa de l'edat ordinària de 65 anys pels treballadors amb una discapacitat igual o superior al 65%, o amb una discapacitat superior al 45%, en el cas de discapacitats que compleixen determinades condicions que suposin una disminució de l'esperança de vida.[1]

A partir de l'1/1/2004, l'edat ordinaria de 65 anys es pot rebaixar, mitjançant l'aplicació de coeficients reductors, en el cas de treballadors afectats per una discapacitat igual o superior al 65%.[2]

Els treballadors per compte d'altri que estiguin inclosos en el règim general o el règim especial agrari, de treballadors del mar, o de la mineria del carbó que exerceixen una activitat retribuïda i que acreditin el grau de discapacitat establert, i complint els altres requisits exigits pel que fa al període de cotització i el fet causant.

Jubilació anticipada dels discapacitats amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%Modifica

L'edat ordinària de 65 anys, ordinària de jubilació, es redueix en un període equivalent a sumar un temps equivalent al 0,25 del temps treballat, si el seu grau de discapacitat és igual o superior al 65%.

Si el treballador té acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 65% i acredita el concurs d'una altra persona per la realització dels actes essencials de la vida ordinària li correspon un coeficient del 0,50.

L'edat mínima per poder accedir a una jubilació d'aquest tipus a partir de l'1/1/08 és de 52 anys. Aquesta limitació de l'edat no afecta els treballadors dels règims especials (mineria del carbó i treballadors del mar) que el primer d'agost de 2008 tenien reconeguts coeficients reductors de l'edat de jubilació i als que els hi han d'aplicar la normativa anterior a aquesta data.

Es descompten totes les faltes a la feina, exceptuant: les absències per baixa mèdica per malaltia comuna o professional, o accident, laboral o no. Les causades per suspensió de contracte de treball per maternitat, adopció, acolliment, risc durant l'embaràs o lactància natural. Absències autoritzades a les disposicions laborals pertinents amb dret a retribució. Hi ha algunes absències a la feina que haurien de ser considerades vertaders serveis a la nació però cap partit obrerista, o pot-ser, no n'hi cap de partit obrerista important, ha considerat la necessitat d'incloure aquestes baixes de la feina com a dia treballat.

Els coeficients reductors no es poden tenir en compte a efectes d'acreditar l'edat exigida per aconseguir la jubilació parcial, ni els beneficis prevists per als majors de 65 anys[3] ni per obtenir una jubilació anticipada de mutualistes.[4]

Discapacitat del 45%Modifica

Els discapacitats amb una discapacitat del 45% es poden jubilar als 58 anys. Per poder-ho fer han d'acreditar els següents requisits:

 • Acreditar un temps de treball efectiu d'almenys els temps mínim de cotització per poder tenir una pensió de jubilació, és a dir, 15 anys (5.475 dies), des de 25-05-2010.[5][6]
 • Tenir durant tot aquest temps un grau de discapacitat igual o superior al 45%.[7]
 • Estar d'alta o situació assimilada a l'alta en el moment del fet causant.
 • Estar afectat per alguna de les següents discapacitats:

a) Discapacitat intel·lectual (abans retard mental)

b) Paràlisi cerebral.

c) Anomalies genètiques:

 1. Síndrome de Down
 2. Síndrome de Prader Willi
 3. Síndrome X fràgil
 4. Osteogènesi imperfecta
 5. Acondroplàsia
 6. Fibrosis Quística
 7. Malaltia de Wilson

d) Trastorns de l'espectre autista

e) Anomalies congènites secundàries a Talidomida

f) Sindrome Postpolio

g) Dany cerebral (adquirit):

 1. Traumatisme craneoencefàlic
 2. Seqüeles de tumors del SNC, infeccions o intoxicacions

h) Malaltia mental:

 1. Esquizofrènia
 2. Trastorn bipolar

j) Malaltia neurològica

 1. Esclerosi lateral amiotròfica
 2. Esclerosi múltiple
 3. Leucodistròfia
 4. Síndrome de Tourette
 5. Lesió medul·lar traumàtica[8]

Notes i referènciesModifica

 1. Plana oficial de la Seguretat Social Consulta: 23/4/2011.
 2. Plana de la Seg. Soc.-Treballadors discapacitats Data de la consulta: 25/4/2011.
 3. Teballadors majors de 65 anys Consulta: 30/4/2011
 4. Memento Práctico Francis Lefebvre. Social 2011. Derecho laboral, seguridad social. Actualizado a 16 de febrero de 2011. P. 1053. Madrid. ISBN 9788415056218. (castellà)
 5. Plana oficial de la Seguretat Social sobre la jubilació data de consulta:07/05/2011
 6. Hi va haver una època en què bastaven 10 anys de cotització
 7. Memento Práctico Francis Lefebvre. Social 2011. Derecho laboral, seguridad social. Actualizado a 16 de febrero de 2011. P. 1053. p. 1053. Madrid. ISBN 9788415056218. (castellà)
 8. BOE. 22/12/2009. Data de consulta: 7/5/2011. (castellà)