Límits d'integració

En càlcul i en anàlisi matemàtica els límits d'integració de la integral

d'una funció integrable Riemann f definida en un interval tancat i fitat [a, b] són els nombres reals a (límit inferior) i b (límit superior).

Integrals impròpiesModifica

Els límits d'integració també es poden definir per a les integrals impròpies. Els límits d'integració en els dos casos següents

 

i

 

són altre cop a i b. Per a la integral impròpia

 

o

 

els límits d'integració són a i +∞, o −∞ i b, respectivament.

Vegeu tambéModifica