Lògica combinacional

Es denomina sistema combinacional o lògica combinacional a tot sistema digital en què les seves sortides són funció exclusiva del valor de les seves entrades en un moment donat, sense que intervinguin en cap cas estats anteriors de les entrades o de les sortides. Les funcions són booleanes (or, and, nan, xor), en què cada funció es pot representar en una taula de la veritat. Per tant, no tenen memòria ni realimentació.

A electrònica digital la lògica combinacional està formada per equacions simples a partir de les operacions bàsiques de l'àlgebra de Boole. Entre els circuits combinacionals clàssics tenim:

Aquests circuits estan compostos únicament per portes lògiques interconnectades entre si.

Funcions combinacionalsModifica

Tots els circuits combinacionals es poden representar utilitzant àlgebra de Boole a partir de la seva funció lògica, generant de forma matemàtica el funcionament del sistema combinacional. D'aquesta manera, cada senyal d'entrada és una variable de l'equació lògica de sortida. Per exemple, un sistema combinacional compost exclusivament per una porta AND tindria dues entrades A i B. La seva funció combinacional seriosa  , per a una porta OR seria   . Aquestes operacions es poden combinar formant funcions més complexes. Així, l'esquema es defineix per la funció indicada sota d'aquest.

 

 

Això permet emprar diferents mètodes de simplificació per reduir el nombre d'elements combinacionals que formen el sistema.

Vegeu tambéModifica