Obre el menú principal

Lògica proposicional

Per a altres significats, vegeu «Lògica (desambiguació)».

La lògica proposicional és una branca de la lògica clàssica que estudia les proposicions o sentències lògiques, les seves possibles avaluacions de veritat i, en el cas ideal, el seu nivell absolut de veritat.[1]

Lògica proposicionalModifica

Proposicions. Formalment parlant, es defineix una proposició com un enunciat declaratiu que pot ser vertader o fals, però mai ambdues coses alhora. Les proposicions es representen mitjançant variables proposicionals i conjuncions, definides com a functors o funcions de veritat, de les quals s'obtenen fórmules sentencials o sentències.

Aquestes poden ser, segons la seva taula de veritat:

 • Tautologia: és la sentència que és necessàriament vertadera.
 • Contradicció: és la sentència que és necessàriament falsa.
 • Contingència: és la sentència que pot ser vertadera o falsa.

Llenguatge formal del càlcul de proposicionsModifica

Sintaxi: el primer pas en l'estudi d'un llenguatge qualsevol és definir els símbols bàsics que el constitueixen (alfabet) i com es combinen entre si per a formar paraules i sentències. En aquest cas, està constituït per:

 • Símbols de veracitat: V per a vertader i F per a fals.
 • Símbols de variables: p, q, r, s, t...
 • Símbols de connectives: ¬, ^;, ∨, v, →, ↔
 • Símbols de puntuació: (, ), per a evitar ambigüitats.

Regles de formació. Les classes de sentències ben formades es defineixen per regles purament sintàctiques, anomenades regles de formació. Aquestes són:

 • Una variable proposicional és una sentència ben formada.
 • Una sentència ben formada precedida de la negació és una sentència ben formada.
 • Dues sentències ben formades unides per una de les partícules connectives binàries constitueix una sentència ben formada.
 • Es poden ometre els parèntesis que tanquen una sentència completa.
 • L'estil tipogràfic dels parèntesis es pot variar per fer-los més evidents usant claudàtors i claus.
 • A les conjuncions i disjuncions, se'ls pot permetre tenir més de dos arguments.

Les connectives es divideixen per la seva aplicació en:

 • Singulars: s'apliquen a una única sentència
 • Binàries: s'apliquen a dues sentències.

Per la seva definició, també es poden dividir en:

 • Primitives: les variables proposicionals, els parèntesis i les connectives ¬ i ∨.
 • Definides: les connectives ∧, →, ↔, i XOR.

Taules de veritatModifica

La taula de veritat d'una sentència és una taula en la qual es presenten totes les possibles interpretacions de les variables proposicionals que constitueixen la sentència i el valor de la veritat de la sentència per a cada interpretació.

Semàntica

 • Negació (¬)

Consisteix a canviar el valor de veritat d'una variable proposicional.

p ¬ p
V F
F V


 • Disjunció (∨)

La sentència serà vertadera quan una o ambdues variables proposicionals siguin vertaderes.

p q p ∨ q
V V V
V F V
F V V
F F F


 • Conjunció (^;)

És una connectiva que pot definir-se com la composició:

p ^; q = ¬(¬p ∨ ¬q)

La sentència serà vertadera només quan ambdues variables proposicionals siguin vertaderes.

p q p ∧ q
V V V
V F F
F V F
F F F


 • Condicional (→)

És una connectiva definida per:

p → q = ¬p ∨ q

La sentència serà vertadera quan es compleixi: si és vàlid p, llavors ho serà q.

p q p → q
V V V
V F F
F V V
F F V
 • Bicondicional (↔, si i només si)

És una connectiva definida per:

p ↔ q = ((p → q) ∧ (q → p))

La sentència serà vertadera quan ambdues variables proposicionals siguin iguals.

p q p ↔ q
V V V
V F F
F V F
F F V
 • Disjunció exclusiva (v)

És una connectiva definida per:

p v q = ¬(p ↔ q)

La sentència només serà vertadera quan només una de les dues variables proposicionals sigui vertadera:

p q p v q
V V F
V F V
F V V
F F F

SolversModifica

Trobar solucions a fórmules de lògica proposicional és NP-complet. Tot i això, s'han trobat mètodes que, en la pràctica (p. e.: algorisme DPLL, 1962; algorisme Chaff, 2001), són molt ràpids en casos pràctics.

ReferènciesModifica

 1. Diccionario de Filosofía (en castellà). 1a. Barcelona: SPES Editorial (edició especial per a RBA Editoriales), 2003, p. 30 (Biblioteca de Consulta Larousse). ISBN 84-8332-398-2. 

BibliografiaModifica

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Lògica proposicional  
 • Enderton. A Mathematical Introduction to Logic. Academic Press, 1972. 
 • Hamilton. Lógica para matemáticos. Paraningo, 1981. 
 • Mendelson. Introduction to Mathematical Logic. 4ª. Chapman and May, 1997. 
 • Pla, J. Lliçons de lógica matemática. P.P.U., 1991. 
 • Badesa, C.; Jané, I.; Jansana, R. Elementos de lógica formal. Ariel, 1998. 
 • Barnes; Mack. Una introducción algebraica a la lógica matemática. Eunibar, 1978. 
 • Bridge, J. Beginning Model Theory. Oxford University Pres, 1977. 
 • Ershov, Y.; Paliutin, E. Lógica matemática. Mir, 1990. 
 • Hofstadter, D. Gödel, Escher, Bach: un Eterno y Grácil Bucle. Tusquets Editores, 1987. 
 • Jané, I. Álgebras de Boole y lógica. Publicaciones U.B., 1989. 
 • Monk. Mathematical Logic. Springer-Verlag, 1976. 
 • Nidditch. El desarrollo de la lógica matemática. Cátedra, 1978. 
 • Van Dalen, D. Logic and Structure. 2ª. Universitext, Springer-Verlag, 1983.