llengua sacra és una llengua que se utilitza en els ritus o litúrgies de moltes comunitats religioses, gairebé sempre per prestigi o per conservació de les tradicions originàries. La majoria d'elles són apreses, després de la infància, de manera que de ningú és llengua materna, i poden ser considerades llengües mortes. Aquestes són les llengües litúrgiques d'algunes religions:

  • Cristianisme:
    • El llatí constitueix la llengua litúrgica de l'Església Catòlica, per estar ubicada la seva seu a Roma, capçalera de la regió del Laci, d'on procedeix aquesta llengua indoeuropea. No obstant això, a partir del Concili Vaticà II, les llengües vernacles es van constituir en oficials de cada país per a la celebració litúrgica.
    • L'Església Ortodoxa Copta, en canvi, té com a llengua litúrgica l'idioma copte, un descendent directe de l'idioma egipci dels faraons, a causa del gran prestigi que va arribar a la civilització del Nil.
    • Les esglésies de ritu oriental tenen com a llengua litúrgica l'arameu o sirià, ja que era la llengua comuna d'aquesta zona del món en els orígens del Cristianisme.
    • A l'església etíop el geezer és usat com a llengua litúrgica.
  • Altres: