Llista d'especialitats 32 de la Nomenclatura de la UNESCO

Llista d'especialitats del camp 32 (Ciències de la salut) de la Nomenclatura de la UNESCO:

Disciplina Codi Especialitat
3201 Ciències Clíniques (vegeu 2302, 2410, 2411 i 5101.13) 3201.01 Oncologia (vegeu 3207.03 i 3207.13)
3201.02 Genètica clínica (vegeu 2409)
3201.03 Microbiologia clínica (vegeu 2414)
3201.04 Patologia clínica
3201.05 Psicologia clínica (vegeu 3211, 6101.04 i 6103)
3201.06 Dermatologia
3201.07 Geriatria (vegeu 6108)
3201.08 Ginecologia
3201.09 Oftalmologia
3201.10 Pediatria
3201.11 Radiologia
3201.12 Radioteràpia (vegeu 2418 i 3207.15)
3201.13 Sifilografia
3201.99 Altres (especifiqueu)
3202 Epidemiologia (vegeu 2414 i 2420)  
3202 Medicina forense (vegeu 2402.03)  
3204 Medicina del treball 3204.01 Medicina nuclear (vegeu 2418 i 3207.15)
3204.02 Malalties professionals
3204.03 Salut professional
3204.04 rehabilitació
3204.99 Altres (especifiqueu)
3205 Medicina Interna 3205.01 Cardiologia (vegeu 3207.04)
3205.02 Endocrinologia
3205.03 Gastroenterologia
3205.04 Hematologia (vegeu 3207.08)
3205.05 Malalties infeccioses (vegeu 2414, 2420 i 3202)
3205.06 Nefrologia
3205.07 Neurologia
3205.08 Malalties pulmonars
3205.09 Reumatologia
3205.99 Altres (especifiqueu)
3206 Ciències de la nutrició (vegeu 3309) 3206.01 Digestió
3206.02 Energia del metabolisme
3206.03 Substancies tòxiques naturals
3206.04 Deficiències alimentàries
3206.05 Agents patògens dels aliments
3206.06 Necessitats alimentoses
3206.07 Elements minerals en l'alimentació
3206.08 Nutrició
3206.09 Valor nutritiu
3206.10 Malalties de la nutrició
3206.11 Toxicitat dels aliments
3206.12 Oligoelements en l'alimentació (vegeu 2302.31)
3206.13 Vitamines (vegeu 2302.32)
3206.99 Altres (especifiqueu)
3207 Patologia 3207.01 Al·lèrgies
3207.02 Arteriosclerosis
3207.03 Carcinogènesi (vegeu 3201.01 i 3207.18)
3207.04 Patologia cardiovascular (ver 3205.01 y 3207.18)
3207.05 Patologia comparativa
3207.06 Endotoxines
3207.07 Patologia experimental
3207.08 Hematologia (vegeu 3205.04)
3207.09 Histopatologia
3207.10 Immunopatologia (vegeu 2412 i 2302.16)
3207.11 Neuropatologia
3207.12 Parasitologia
3207.13 Oncologia (vegeu 3201.01 i 3207.03)
3207.14 Osteopatologia
3207.15 Patologia de la radiació (vegeu 2418, 3201.12 i 3204.01)
3207.16 Estrès
3207.17 Teratologia (estudi dels monstres)
3207.18 Trombosi (vegeu 3207.04)
3207.99 Altres (especifiqueu)
3208 Farmacodinàmica 3208.01 Absorció de medicaments
3208.02 Acció dels medicaments
3208.03 Activació, processos múltiples
3208.04 Ubicació activa, receptors
3208.05 Catàlisi, autocatàlisi, immunocatàlisi
3208.06 Quimioteràpia (vegeu 2302.06)
3208.07 Interacció d'antígens
3208.08 Mecanismes d'acció dels medicaments (vegeu 3208.02 i 6113.04)
3208.09 Processos metabòlics dels medicaments
3208.99 Altres (especifiqueu)
3209 Farmacologia (vegeu 2302.22) 3209.01 Anàlisi de medicaments
3209.02 Composició de medicaments
3209.03 Avaluació de medicaments
3209.04 Medicaments naturals (vegeu 5101.13)
3209.05 Farmacognosi
3209.06 Farmacopees
3209.07 Fitofàrmacs
3209.08 Preparació de medicaments
3209.09 Psicofarmacologia (vegeu 6113)
3209.10 Radiofarmàcia
3209.11 Normalització de medicaments
3209.12 Medicaments sintètics
3209.99 Altres (especifiqueu)
3210 Medicina preventiva  
3211 Psiquiatria (vegeu 3201.05, 6101, 6103.06 i 6103.07)  
3212 Salut Pública  
3213 Cirurgia 3213.01 Cirurgia abdominal
3213.02 Cirurgia estètica
3213.03 Anestesiologia
3213.04 Cirurgia d'ossos
3213.05 Cirurgia d'oïdes, nas i gola
3213.06 Cirurgia experimental
3213.07 Cirurgia del cor
3213.08 Neurocirurgia
3213.09 Cirurgia dels ulls
3213.10 Cirurgia ortopèdica
3213.11 Fisioteràpia
3213.12 Proctologia
3213.13 Ortodòncia-Estomatologia (vegeu 3311.03)
3213.14 Cirurgia dels trasplantaments
3213.15 Traumatologia
3213.16 Urologia
3213.17 Cirurgia vascular
3213.99 Altres (especifiqueu)
3214 Toxicologia  
3299 Altres especialitats mèdiques  

Vegeu tambéModifica