Llista de càrrecs funcionarials de l'Antic Egipte

article de llista de Wikimedia

Els funcionaris de l'antic Egipte apareixen esmentats com a tals per primera vegada durant la primera dinastia. Una gran part de la població egípcia descriu el seu càrrec i funcions en la seva tomba i també s'esmenten els càrrecs en diversos monuments i documents escrits. Els càrrecs que es descriuen aquí són principalment de caràcter polític, funcionariat administratiu, judicial i policial, graus militars i càrrecs sacerdotals.

LlistaModifica

Aquesta llista de títols, ordenada alfabèticament, inclou els principals càrrecs del govern. S'han trobat descripcions de diversos de títols, però la majoria només apareixen inscrits una única pocs els que s'esmenten diverses vegades. Aquests càrrecs repres l'estructura social i l'organització política de l'antic Egipte.

Càrrec en jeroglífics Traducció Funció/Equivalència Període Referències
Adj-mer
ˁḏ-mr
K3
N36
Governador regional, lit. "Constructor de canals"(?) Governador d'una regió o d'una propietat des de la dinastia I Ward, núm. 637
Chetemti-biti
Ḫtm.tj-bjtj
bit
t
xtm
o
bit
t
S19
Segellador del rei (del Baix Egipte) des de la dinastia I Ward, núm. 1472
Cheri-habet
ẖrj-ḥ3bt
HXrb
Sacerdot que llegeix en veu alta des de la dinastia I Ward, núm. 1202
Cheri-habet-heri-tep
ẖrj-ḥ3bt-ḥr.j-tp
HXrbHr
tp
 o 
W5Hr
tp
Summe sacerdot que llegeix en veu alta
Cheri-tep-nesu
ẖr.j-tp-nsw
D1
T28
M23
X1
Ajudant de cambra del rei; aquell que està sota el cap del rei des del període arcaic Jones, pàg. 788, núm. 2874
Hatia
(Hati-a)
Ḥ3.tj-ˁ
F4
D36
 o 
F4X1
D36
El que està a primera línia, comte, alcalde, nomarca Grau militar, però també alcalde i/o príncep local des de la dinastia I[1] Ward, núm. 864
Hati-a-en-imentet-Niut
Ḥ3.tj-ˁ-n-jmntt-Njwt
F4
D36
A1
N35
R14X1 X1
N25
O49
X1 Z1
Alcalde de Tebes Oest El funcionari de més categoria de Tebes Oest.[2] dinastia XX Helck Verwaltung, Pàgs. 236–237.
Hati-a-en-Niut
Ḥ3.tj-ˁ-n-Njwt
F4
D36
N35O49
X1 Z1
Alcalde de Tebes El funcionari de més categoria de la ciutat de Tebes. Imperi Nou, Període Tardà Helck Verwaltung, Pàgs. 236–245.
Hati-a-en-Kupna
Ḥ3.tj-ˁ-n-Kpn
HAt
a
n
kAp
n
Z4
N25
Alcalde de Biblos Príncep local de Biblos al Regne Mitjà dinasties XII i XIII Ward, núm. 882
Hem-bau-Nechen
Ḥm-b3w-Nẖn
U36G29(G43) E18O48
O49
Servent de les ànimes de Hieracòmpolis Segon càrrec funcionarial en importància durant l'Imperi Antic, reservat al fill del rei Imperi Antic Ute Rummel Pantherfell, 2009
Hem-netjer
Ḥm-nṯr
R8U36
Servent del déu de…/
Profeta de…
Càrrec sacerdotal dedicat a un déu o un faraó mort des de principis de l'Imperi Antic Wildung Die Rolle ägyptischer Könige..., pàgs. 44–49
Hemet-netjer (ent-Amun)
Ḥm.t-nṯr (n.t-Jmn.w)
nTrN42
t
Ba15n
t
imn
n
Ba15a
Esposa d'Amon, Divina Adoratriu d'Amon Originalment: Esposa principal del rei, garantia la successió de la descendència dinastia XVIII - dinastia XXVI
Hem-netjer-tepi-en-Amun
Ḥm-nṯr-tpj-n-Jmn
nTrHmT8nimn
n
Primer profeta del déu Amon
(Summe Sacerdot d'Amon)
Un dels principals càrrecs sacerdotals des de l'inici de la dinastia XVIII
Heri-wedja
Ḥrj-wḏ3
D2U29
Principal dels magatzems Supervisor dels dominis reials i dels magatzems dinasties I i II Engel, pàgs. 179–188
Kahl, pàg. 873
Heri-chenit
Ḥr.j-ẖny.t
N1D33
N35
M17M17X1A1
Z2
Cap dels remers Almirall Hannig Handwörterbuch. 2001, pàg. 551
Idenu-em-per
Jdnw-m-pr
N21
N35
D4
G17O1
Z1
A1
Cap de la Casa Representant d'un Summe Sacerdot
Imi-ra-chetemet
Jmj-r3-tm.t
m&r xtm
t
Cap del Tresor, Canceller, Guardià del Tresor des de finals de l'imperi Antic, durant l'Imperi Mig i l'Imperi Nou un dels càrrecs més importants Ward, núm. 364
Imi-ra-achenuti Jmj-r3-ˁẖnwtj
m&r a
Xn
nw
t
y
Cap del Gabinet Imperi Mig Ward, núm. 72
Imi-ra-chetemetiu
Jmj-r3-tm.tjw
m&r xtm
t
G4
Cap dels Segelladors des del Regne Mitjà (Imperi Mig)
Imi-ra-kat-nebet-net-nesu
Jmj-r3-k3t-nbt-nt-nsw
m&r kA
t
nb
t
n
t
swt
n
Cap de tots els treballs del rei sobretot, durant l'Imperi Antic, títol dels arquitectes de les piràmides Ward, núm. 401
Imi-ra-meschta
Jmj-r3-mšˁ
m&r A12Z3
Cap de les tropes, General Representant de l'exèrcit, que servia per a les campanyes militars però també en la construcció d'obres reials des de l'Imperi Antic Ward, núm. 205
Imi-ra-niut
Jmj-r3-njwt
m&r niwtt
Z1
Cap de la Ciutat Part dels títols del Djati, originalment és probable que fos: Cap de la Ciutat de les Piràmides a partir de la dinastia VI Ward, núm. 220 (igual que 221-225)
Imi-ra-nisutiu
Jmj-r3-njswtjw
m&r swG4
t
Cap de la gent del rei Imperi Antic
Imi-ra-per
Jmj-r3-pr
m&r pr
Cap de la Casa, Administrador de les riqueses, Administrador dels dominis Administrador de la casa i de les possessions d'un funcionari o d'una institució a partir de la dinastia IV, un dels càrrecs més comuns Ward, núm. 132
Imi-ra-per-hedj
Jmj-r3-pr-ḥḏ
m&r prHDpr
Cap del Tresor Administrador en cap del tresor de palau des de l'Imperi Antic Ward, núm. 192
Imi-ra-perui-hedj
Jmj-r3-prwj-ḥḏ
m&r pr
HD
pr
HD
Cap del doble Tresor Administrador en cap del tresor de palau des de l'Imperi Antic
Imi-ra-per-wer
Jmj-r3-pr-wr
m&r pr
wr
Administrador (en cap) dels béns de palau, Proveïdor de palau Administrador en cap dels béns de palau des de la dinstia XII Ward, núm. 141
Imi-ra-ruiit
Jmj-r3-rwjjt
m&r rwiit
pr
Cap dels Guardians de la Porta des de l'Imperi Antic
Imi-ra-sau-schemau
Jmj-r3-s3w-šmˁw
m&r V16 V16
V16
M26
Encarregat dels Sa (equips de treballadors) de l'Alt Egipte des de l'Imperi Antic
Imi-ra-semat-imentet
Jmj-r3-sm3t-jmntt
m&r N25R13
Cap del Desert Occidental des de l'Imperi Antic Ingelore Hafemann Dienstverpflichtung im Alten Ägypten, pàgs. 28-40.
Imi-ra-schenuti
Jmj-r3-šnwtj
m&r O51O51
Encarregat del doble graner des de l'Imperi Antic Quirke Titles and bureaux, pàg. 63
Imi-ra-schenuti-en-Amun
Jmj-r3-šnwtj-n-Jmn
F20O51
X1 Z4
O1
O1
N35
M17Y5
N35
Graner en cap d'Amon Proveïdor del temple de Tebes des de la dinastia XVIII Helck Verwaltung, pàg. 236.
Imi-ra-seschu-en-cheneret-wer
Jmj-r3-sšw-n-ḫnrt-wr
r
zAb
F1
t
wr
r
Cap dels escribes del gran clos Període Tardà[3]
Imi-ra-upet
Jmj-r3-wp(w)t
m&r wp
p t
mDAt
Encarregat dels encàrrecs Sobretot en l'administració regional de l'Imperi Antic Imperi Antic Jones 88, núm. 375
Iripat
(Iri-pat)
Jrj-pˁ.t
r
p
a
Membre de l'elit, Comte títol de rang màxim des de la dinastia I; durant l'Imperi Nou també representant del faraó Ward, núm. 850
Iti-netjer
Jtj-nr
nTrit
f
Pare del déu Títol dels parents no reials d'un faraó, també càrrec sacerdotal des de finals de l'Imperi Antic
Iun-Jau
Jwn-J3w
O28A19A1
Pilar del Vell defineix el sacerdot que serà successor des de l'Imperi Antic
Medu-jau
Mdw-j3w
S43A19A1
Bastó del Vell defineix el sacerdot que serà successor des de l'Imperi Antic
Medjeh-nesu
Mḏḥ-nsw
swt
T7
Fuster del rei sobretot a l'Imperi Antic Jones, núm. 1728
Sa-nesut
S3-nswt
M23
X1
zA
Fill del rei Primer títol de parentiu, a partir de la dinastia IV també títol nobiliari des de la dinastia II Ward, núm. 1245
Sa-nesut-en-Kusch
S3-nswt-n-K3š
M23
X1
zAn
k
S
T14N25
Virrei de Kush Administrador de les províncies de Núbia (regne de Kush) dinasties XVIII -XXII
Sab
S3b
zAb
Funcionari Sab Probablement títol honorífic des de la dinastia I Ward, núm. 1236
Sameref
S3 mr=f
G39N36
I9
A1
Fill estimat Un sacerdot del culte als morts; principalment deixeble del Medu-Jau (Bastó del Vell) des del període arcaic
Sechenu-ach
Sḫnw-3ḥ
S38D32G25
Proveïdor de la tomba del rei des de principis de la dinastia I W. Helck Untersuchungen zur Thinitenzeit. Pàgs. 226 i 227
Sem / Setem
Sm
Stm
sm

stm
Sacerdot Sem / Setem Un sacerdot o xaman dedicat al culte al rei; fins a l'època grecoromana es llegia sm. des de la dinastia I emprat com a títol funcionarial. A partir de finals de la dinastia III s'introdueix el títol administratiu de Sacerdot Sem.
Semer
Smr
S29U23
Amic o membre de la Casa Reial des de la dinastia I, emprat sovint de forma honorífica Hannig, pàg. 765
Semer-per-nesu
Smr-pr-nsw
S29U23
 
Amic o membre de la Casa Reial des de la dinastia I, emprat sovint de forma honorífica
Semher-wati
Smḥr-w ˁ.tj
sAbwa
t Z1
Amic únic del rei; sovint confós amb smr-wˁ.tj[4] S29-U23 Ward, núm. 1299
Sesch-nesu
Sš-nsw
Y3M23
Escriba del rei
Tjai-chu-her-wenemi-nesu
Ṯ3.y-ḫw-ḥr-wnm.j-nsw
G47S37D2
Z1
R14N35M23
Portador de la palma a la dreta del rei Càrrec honorífic destacat des de la dinastia XVIII Helck Verwaltung, pàgs. 281–284.
Tiati / Djati
Ṯ3tj
G47X1
Z1
traduït habitualment per Visir.[5] el segon en cap, el funcionari de més rang des de la dinastia I Ward, núm. 1590
Tiet / Djet
Ṯt
V13
X1
Plançó, Portador de la Pell de Pantera[6] el tercer en cap, reservat al fill del rei com a mínim des de la dinastia I
Wer-medj-schemau
Wr-mḏ-šmˁw [7]
Wer-medju-schemau
Wr-mḏw-šmˁw [8]
wr
r
M28
Un dels deu grans de l'Alt Egipte Càrrec emprat sovint, sobretot a l'Imperi Mig, de significat ambigu des de finals de l'Imperi Antic Quirke Titles and bureaux, pàgs. 87
Wer-cherep-hemut
Wr-ḫrp-ḥmwt
wrsxmU25
Cap suprem dels treballadors Títol principal del Summe Sacerdot de Ptah des de l'Imperi Antic Jones, núm. 1450
Wer-cherep-hemut-em-perui
Wr-ḫrp-ḥmwt-m-prwj
wrsxmU25mpr
pr
Cap suprem dels treballadors de la doble casa Es tracta d'una fórmula especial i poc habitual del Summe Sacerdot de Ptah des de finals de l'Imperi Antic Jones, núm. 1452
Wer-en-Miam
Wr-n-Mjˁm
A21nmia
m
niwt
Príncep de Miam Títol d'un príncep local nubi dinastia XVIII

BibliografiaModifica

 • Wolfgang Helck Zur Verwaltung des Mittleren und Neuen Reichs. 1958. (alemany)
 • Dilwyn Jones An Index of Ancient Egyptian Titles, Epithets and Phrases of the Old Kingdom. Vol. 2, Oxford 2000, (Imperi Antic). (anglès)
 • William A. Ward Index of Egyptian Administrative and Religious Titles of the Middle Kingdom. Beirut 1982 (Regne Mitjà). (anglès)
 • Stephen Quirke Titles and bureaux of Egypt 1850-1700 BC. London 2004, ISBN 0-9547218-0-2. (anglès)

ReferènciesModifica

 1. Flinders Petrie Royal tombs of the first dynasty. London 1900, Vol. I, Tafel XXII, núm. 32. (anglès)
 2. Tebes Oest era la part de la ciutat de Tebes que quedava a la ribera oest del Nil, també coneguda avui com necròpolis tebana.
 3. Diana Alexandra Pressl, Beamte und Soldaten: Die Verwaltung in der 26. Dynastie in Ägypten (664 - 525 aC). Lang, Frankfurt a.M. 1998, ISBN 3-631-32586-X, pàgs. 45-46.
 4. Joachim Friedrich Quack Zum Lautwert von Gardiner Sign-List U 23. Dins de: Lingua Aegyptia. 11, 2003, pàgs. 113-116.
 5. També es tradueix com a conseller en cap o ministre, era, després del faraó el càrrec polític més important
 6. Pell d'un guepard o lleopard, en referència a la deessa Mafdet
 7. Imperi Antic
 8. a partir de l'Imperi Mig.

Vegeu tambéModifica