Llista dels tractats del Consell d'Europa

article de llista de Wikimedia

La llista dels tractats del Consell d'Europa presenta els tractats internacionals en forma d'acords, convenis i protocols ordenats pel número de sèrie dels tractats d'aquesta organització internacional.[1]

Els convenis i acords oberts a la signatura entre 1949 i 2003 s'han publicat en la Sèrie dels Tractats Europeus, STE, que inclou de l'STE núm. 1 a l'STE núm. 193 inclòs. A partir de 2004, s'ha modificat per la Sèrie dels Tractats del Consell d'Europa, STCE, que inclou els convenis i acords a partir de l'STCE núm. 194.[2] És a dir, el número amb què es presenten els tractats equival a l'STE del núm. 1 al núm. 193 i a l'STCE a partir del núm. 194.

A més, s'hi inclou informació de la situació dels tractats als Estats membres del Consell d'Europa amb territoris que formen part, parcialment o totalment, dels Països Catalans, que són, per ordre alfabètic, el Principat d'Andorra (AND), l'Estat espanyol (ESP), l'Estat francès (FRA) i l'Estat italià (ITA). Així mateix, s'indica si el tractat no s'ha signat ni ratificat (-), si s'ha signat (S), o si s'ha ratificat (R), cas en què el tractat està en vigor i s'aplica. També s'hi especifica si el tractat s'ha ratificat, però posteriorment s'ha revocat (R-R) o s'ha suspès (R-S), casos en què el tractat ha deixat de tenir efecte.

STE STCE Nom del tractat Lloc d'obertura Data d'obertura Entrada en vigor AND ESP FRA ITA
001 Estatut del Consell d'Europa Londres 05.05.1949 03.08.1949 R R R R
002 Acord general sobre els privilegis i les immunitats del Consell d'Europa París 02.09.1949 10.09.1952 R R R R
005 Conveni per a la salvaguarda dels drets humans i les llibertats fonamentals Roma 04.11.1950 03.09.1953 R R R R
009 Protocol addicional al Conveni per a la salvaguarda dels drets humans i les llibertats fonamentals París 20.03.1952 18.05.1954 R R R R
010 Protocol addicional a l'Acord general sobre els privilegis i les immunitats del Consell d'Europa Estrasburg 06.11.1952 11.07.1956 R R R R
012 Acord interí europeu sobre els règims de seguretat social relatius a la vellesa, la invalidesa i la viduïtat París 11.12.1953 01.07.1954 - R R R
012A Protocol addicional de l'Acord interí europeu sobre els règims de seguretat social relatius a la vellesa, la invalidesa i la viduïtat París 11.12.1953 01.10.1954 - R R R
013 Acord interí europeu sobre la seguretat social, excloent-ne la vellesa, la invalidesa i la viduïtat París 11.12.1953 01.07.1954 - R R R
013A Protocol addicional de l'Acord interí europeu sobre la seguretat social, excloent-ne la vellesa, la invalidesa i la viduïtat París 11.12.1953 01.10.1954 - R R R
014 Conveni europeu d'assistència social i mèdica París 11.12.1953 01.07.1954 - R R R
014A Protocol addicional al Conveni europeu d'assistència social i mèdica París 11.12.1953 01.07.1954 - R R R
015 Conveni europeu sobre l'equivalència dels diplomes que donen accés als establiments universitaris París 11.12.1953 20.04.1954 - R R R
016 Conveni europeu relatiu a les formalitats prescrites per a sol·licituds de patents París 11.12.1953 01.06.1955 - R R-R R-R
017 Conveni europeu sobre la classificació internacional de patents per a invents [3][4] París 19.12.1954 01.08.1955 - R-R R-R R-R
018 Conveni cultural europeu París 19.12.1954 05.05.1955 R R R R
019 Conveni europeu d'establiment París 13.12.1955 23.02.1965 - - S R
020 Acord sobre l'intercanvi de mutilats de guerra entre països membres del Consell d'Europa per a un tractament mèdic París 13.12.1955 01.01.1956 - - R R
021 Conveni europeu sobre l'equivalència dels períodes d'estudis universitaris París 15.12.1956 18.09.1957 - R R R
022 Segon protocol addicional a l'Acord general sobre privilegis i les immunitats del Consell d'Europa París 15.12.1956 15.12.1956 - R R R
023 Conveni europeu per a la resolució pacífica dels conflictes Estrasburg 29.04.1957 30.04.1958 - - S R
024 Conveni europeu d'extradició París 13.12.1957 18.04.1960 R R R R
025 Acord europeu sobre el règim de circulació de persones entre els estats membres del Consell d'Europa París 13.12.1957 01.01.1958 - R R R
026 Acord europeu sobre l'intercanvi de substàncies terapèutiques d'origen humà París 15.12.1958 01.01.1959 - R R R
027 Acord europeu sobre l'intercanvi de programes per mitjà de pel·lícules de televisió París 15.12.1958 01.07.1961 - R R S
028 Tercer protocol addicional a l'Acord general sobre privilegis i les immunitats del Consell d'Europa Estrasburg 06.03.1959 15.03.1963 - R R R
029 Conveni europeu relatiu a l'assegurança obligatòria de la responsabilitat civil en matèria de vehicles automotors Estrasburg 20.04.1959 22.09.1969 - - S S
030 Conveni europeu d'assistència judicial en matèria penal Estrasburg 20.04.1959 12.06.1962 R R R R
031 Acord europeu relatiu a la supressió de visats per als refugiats Estrasburg 20.04.1959 04.09.1960 - R R-S R
032 Conveni europeu sobre el reconeixement acadèmic de les qualitficacions universitàries París 14.12.1959 27.11.1961 - R R R
033 Acord per a la importació temporal lliure de drets de duana, gratuïtament i amb finalitats diagnòstiques o terapèutiques, d'equips mèdics, quirúrgics i de laboratori destinats a establiments de salut Estrasburg 28.04.1960 29.07.1960 - R R R
034 Acord europeu per a la protecció de les emissions de televisió Estrasburg 22.06.1960 01.07.1961 - R-R R S
036 Quart protocol addicional a l'Acord general sobre els privilegis i les immunitats del Consell d'Europa París 16.12.1961 16.12.1961 - R R R
037 Acord europeu sobre circulació de joves proveïts de passaports col·lectius entre els països membres del Consell d'Europa París 16.12.1961 17.01.1962 - R R R
038 Acord europeu sobre assistència mèdica mútua en el camp de tractaments especials i recursos termoclimàtics Estrasburg 14.05.1962 15.06.1962 - - - R
039 Acord europeu sobre l'intercanvi de reactius per a la determinació dels grups sanguinis Estrasburg 14.05.1962 14.10.1962 - R R R
040 Acord entre els Estats membres del Consell d'Europa sobre l'assignació als paralítics de guerra militars i civils d'un llibre internacional de cupons per a la reparació d'aparells ortopèdics i protèsics París 17.12.1962 27.12.1963 - - R R
041 Conveni sobre la responsabilitat dels hotelers quant als objectes que porten els viatgers París 17.12.1962 15.02.1967 - - R R
042 Acord relatiu a l'aplicació del Conveni europeu sobre l'arbitratge comercial internacional París 17.12.1962 25.01.1965 - - R R
043 Conveni sobre la reducció dels casos de pluralitat de nacionalitats i les obligacions militars en cas de pluralitat de nacionalitats Estrasburg 06.05.1963 28.03.1968 - R R R
044 Protocol núm. 2 al Conveni per a la salvaguarda dels drets humans i les llibertats fonamentals, que atribueix al Tribunal Europeu dels Drets Humans la competència d'emetre opinions consultives Estrasburg 06.05.1963 21.09.1970 R R R R
045 Protocol núm. 3 al Conveni per a la salvaguarda dels drets humans i les llibertats fonamentals que esmena els articles 29, 30 i 34 de Conveni Estrasburg 06.05.1963 21.09.1970 R R R R
046 Protocol núm. 4 al Conveni per a la salvaguarda dels drets humans i les llibertats fonamentals, que reconeix certs drets i llibertats altres que els que ja figuren en el Conveni Estrasburg 16.09.1963 02.05.1968 R R R R
047 Conveni sobre la unificació de certs elements de la llei de patents d'invents Estrasburg 27.11.1963 01.08.1980 - - R R
048 Codi europeu de seguretat social Estrasburg 16.04.1964 17.03.1968 - R R R
048A Protocol al Codi europeu de seguretat social Estrasburg 16.04.1964 17.03.1968 - - S S
049 Protocol addicional al Conveni europeu sobre l'equivalència dels diplomes que donen accés als establiments universitaris Estrasburg 03.06.1964 04.07.1964 - - R R
050 Conveni relatiu a l'elaboració d'una farmacopea europea Estrasburg 22.07.1964 08.05.1974 - R R R
051 Conveni europeu relatiu a la vigilància de les persones condemnades o en llibertat condicional Estrasburg 30.11.1964 22.08.1975 - - R R
052 Conveni europeu per a la repressió dels delictes de trànsit Estrasburg 30.11.1964 18.07.1972 - - R S
053 Acord europeu per a la repressió de les emissions de radiodifusió efectuades des d'estacions de fora dels territoris nacionals Estrasburg 22.01.1965 19.10.1967 - R R R
054 Protocol a l'Acord europeu per a la protecció de les emissions de televisió Estrasburg 22.01.1965 24.03.1965 - R-R R -
055 Protocol núm. 5 al Conveni per a la salvaguarda dels drets humans i les llibertats fonamentals, d'esmena dels articles 22 i 40 del Conveni [5] Estrasburg 20.01.1966 20.12.1971 R R R R
056 Conveni europeu sobre una llei uniforme d'arbitratge Estrasburg 20.01.1966 - - - - - - -
057 Conveni europeu sobre l'establiment d'empreses Estrasburg 20.01.1966 - - - - - - S
058 Conveni europeu en matèria d'adopció d'infants Estrasburg 24.04.1967 26.04.1968 - - S R
059 Acord europeu sobre la instrucció i la formació de les infermeres Estrasburg 25.10.1967 07.08.1969 - - R R
060 Conveni europeu sobre bons en moneda estrangera París 11.12.1967 - - - - - S -
061 Conveni europeu sobre les funcions consulars París 11.12.1967 09.06.2011 - R - S
061A Protocol al Conveni europeu sobre les funcions consulars en relació amb la protecció dels refugiats París 11.12.1967 - - - - - - S
061B Protocol al Conveni europeu sobre funcions consulars en relació amb les funcions consulars en l'aviació civil París 11.12.1967 - - - - R - S
062 Conveni europeu en l'àmbit d'informació del dret estranger Londres 07.06.1968 17.12.1969 - R R R
063 Convenció Europea sobre la supressió de la legalització de documents redactats per agents diplomàtics o consulars Londres 07.06.1968 14.08.1970 - R R R
064 Acord europeu sobre la limitació de l'ús de determinats detergents en productes de rentatge i neteja Estrasburg 16.09.1968 16.02.1971 - R R R
065 Conveni europeu per a la protecció dels animals durant el transport internacional París 13.12.1968 20.02.1971 - R R R
066 Conveni europeu sobre la protecció del patrimoni arqueològic Londres 06.05.1969 20.11.1970 - R-R R-R R
067 Acord europeu relatiu a les persones participants als procediments davant la Comissió i el Tribunal Europeu de Drets Humans Londres 06.05.1969 17.04.1971 - R R R
068 Acord europeu sobre la col·locació 'au-pair' Estrasburg 24.11.1969 30.05.1971 - R R R
069 Acord europeu sobre el manteniment del pagament de beques als estudiants que segueixin estudis a l'estranger París 12.12.1969 02.10.1971 - R R -
070 Conveni europeu sobre el valor internacional de les sentències penals la Haia 28.05.1970 26.07.1974 - R - S
071 Conveni europeu sobre el repatriació de menors la Haia 28.05.1970 28.07.2015 - - S R
072 Conveni sobre l'oposició a títols al portador en la circulació internacional la Haia 28.05.1970 11.02.1979 - - R-R -
073 Conveni europeu sobre la transmissió de procediments en matèria penal Estrasburg 15.05.1972 30.03.1978 - R - S
074 Conveni europeu de la immunitat estatal Basilea 16.05.1972 11.06.1976 - - - -
074A Protocol addicional al Conveni europeu de la immunitat estatal Basilea 16.05.1972 22.05.19 - - - -
075 Conveni europeu sobre el lloc de pagament de les obligacions monetàries Basilea 16.05.1972 - - - - - - -
076 Conveni europeu sobre el càlcul de terminis Basilea 16.05.1972 28.04.1983 - - S S
077 Conveni relatiu a l'establiment d'un sistema d'inscripció de testaments Basilea 16.05.1972 20.03.1976 - R R R
078 Conveni europeu de seguretat social París 14.12.1972 01.03.1977 - R S R
078A Acord complementari per a l'aplicació del Conveni europeu de seguretat social París 14.12.1972 01.03.1977 - R S R
079 Conveni europeu sobre responsabilitat civil per danys provocats per vehicles de motor Estrasburg 14.05.1973 - - - - - - -
080 Acord sobre el trasllat de cossos de persones mortes Estrasburg 26.10.1973 11.11.1975 R R R -
081 Protocol addicional al Protocol a l'Acord europeu per a la protecció de les emissions de televisió [6] Estrasburg 14.01.1974 31.12.1974 - R R -
082 Convenció europea sobre la imprescriptibilitat dels crims contra la humanitat i els crims de guerra Estrasburg 25.01.1974 27.06.2003 - - S -
083 Conveni europeu sobre la protecció social dels agricultors Estrasburg 06.05.1974 17.06.1977 - R S R
084 Acord europeu sobre l'intercanvi de reactius per a la determinació de grups tissulars Estrasburg 17.09.1974 23.04.1977 - - R R
085 Conveni europeu sobre l'estatut jurídic dels infants nascuts fora del matrimoni Estrasburg 15.10.1975 11.08.1978 - - S S
086 Protocol addicional al Conveni europeu d'extradició Estrasburg 15.10.1975 20.08.1979 R R - -
087 Conveni europeu per a la protecció dels animals en explotacions ramaderes Estrasburg 10.03.1976 10.09.1978 - R R R
088 Conveni europeu sobre els efectes internacionals de la retirada del dret de conduir un vehicle de motor Brussel·les 03.06.1976 28.04.1983 - - S R
089 Protocol addicional a l'Acord europeu sobre l'intercanvi de reactius per a la determinació de grups tissulars [7] Estrasburg 24.06.1976 23.04.1977 - - R -
090 Conveni europeu per a la repressió del terrorisme Estrasburg 27.01.1977 04.08.1978 S R R R
091 Conveni Europeu sobre la responsabilitat per productes en cas de lesions corporals o mort Estrasburg 27.01.1977 - - - - - S -
092 Acord europeu sobre la transmissió de sol·licituds d'assistència jurídica Estrasburg 27.01.1977 28.02.1977 - R R R
093 Conveni europeu sobre l'estatut jurídic del treballador migrant Estrasburg 24.11.1977 01.05.1983 - R R R
094 Conveni europeu sobre la notificació a l'estranger de documents en matèria administrativa Estrasburg 24.11.1977 01.11.1982 - R R R
095 Protocol d'esmena al Conveni sobre la reducció dels casos de pluralitat de nacionalitats i les obligacions militars en cas de pluralitat de nacionalitats Estrasburg 24.11.1977 08.09.1978 - R S -
096 Protocol addicional al Conveni sobre la reducció dels casos de pluralitat de nacionalitats i les obligacions militars en cas de pluralitat de nacionalitats Estrasburg 24.11.1977 17.10.1983 - - S -
097 Protocol addicional al Conveni europeu en l'àmbit d'informació del dret estranger Estrasburg 15.03.1978 31.08.1979 - R R R
098 Segon protocol addicional al Conveni europeu d'extradició Estrasburg 17.03.1978 05.06.1983 - R S R
099 Protocol addicional al Conveni europeu d'assistència judicial en matèria penal Estrasburg 17.03.1978 12.04.1982 - R R R
100 Conveni europeu sobre l'obtenció a l'estranger d'informació i proves en matèria administrativa Estrasburg 15.03.1978 01.01.1983 - - - R
101 Conveni europeu sobre el control de l'adquisició i possessió d'armes de foc per particulars Estrasburg 28.06.1978 01.07.1982 - S - R
102 Conveni europeu per a la protecció dels animals per al sacrifici Estrasburg 10.05.1979 11.06.1982 - - S R
103 Protocol addicional al Conveni europeu per a la protecció dels animals durant el transport internacional [8] Estrasburg 10.05.1979 07.11.1989 - R R R
104 Conveni relatiu a la conservació de la vida salvatge i el medi natural d'Europa Berna 19.09.1979 01.06.1982 R R R R
105 Conveni europeu sobre el reconeixement i l'execució de les decisions relatives a la custòdia de menors i el restabliment d'aquesta custòdia Luxemburg 20.05.1980 01.09.1983 R R R R
106 Conveni marc europeu sobre la cooperació transfronterera entre comunitats o autoritats territorials Madrid 21.05.1980 22.12.1981 - R R R
107 Acord europeu relatiu a la transferència de responsabilitat respecte dels refugiats Estrasburg 16.10.1980 01.12.1980 - R - R
108 Conveni per a la protecció de les persones pel que fa al tractament automatitzat de les dades de caràcter personal Estrasburg 28.01.1981 01.10.1985 R R R R
109 Protocol addicional de l'Acord europeu sobre l'intercanvi de substàncies terapèutiques d'origen humà [3] Estrasburg 01.01.1983 01.01.1985 - - R R
110 Protocol addicional a l'Acord per a la importació temporal lliure de drets de duana, gratuïtament i amb finalitats diagnòstiques o terapèutiques, d'equips mèdics, quirúrgics i de laboratori destinats a establiments de salut [9] Estrasburg 01.01.1983 01.01.1985 - R R R
111 Protocol addicional a l'Acord europeu sobre l'intercanvi de reactius per a la determinació dels grups sanguinis [10] Estrasburg 01.01.1983 01.01.1985 - R R R
112 Conveni sobre el trasllat de persones condemnades Estrasburg 21.03.1983 01.07.1985 R R R R
113 Protocol addicional al Protocol a l'Acord europeu per a la protecció de les emissions de televisió [11] Estrasburg 21.03.1983 01.01.1985 - R R -
114 Protocol núm. 6 al Conveni per a la salvaguarda dels drets humans i les llibertats fonamentals relatiu a l'abolició de la pena de mort Estrasburg 28.04.1983 01.03.1985 R R R R
115 Protocol d'esmena a l'Acord europeu sobre la limitació de l'ús de determinats detergents en productes de rentatge i neteja Estrasburg 25.10.1983 01.11.1984 - R - -
116 Conveni europeu sobre la indemnització de les víctimes de delictes violents Estrasburg 24.11.1983 01.02.1988 - R R -
117 Protocol núm. 7 al Conveni per a la salvaguarda dels drets humans i les llibertats fonamentals Estrasburg 22.11.1984 01.11.1988 R R R R
118 Protocol núm. 8 al Conveni per a la salvaguarda dels drets humans i les llibertats fonamentals Viena 19.03.1985 01.01.1990 R R R R
119 Conveni europeu sobre les infraccions que afecten els béns culturals Delfos 23.06.1985 - - - - - - S
120 Conveni europeu sobre violència i irrupcions d'espectadors amb motiu de manifestacions esportives i especialment de partits de futbol Estrasburg 19.08.1985 01.11.1985 - R-R R-R R
121 Conveni per a la protecció del patrimoni arquitectònic d'Europa Granada 03.10.1985 01.12.1987 R R R R
122 Carta europea de l'autonomia local Estrasburg 15.10.1985 01.09.1988 R R R R
123 Conveni europeu per a la protecció d'animals vertebrats utilitzats amb finalitats experimentals i altres finalitats científiques Estrasburg 18.03.1986 01.01.1991 - R R -
124 Conveni europeu sobre el reconeixement de la personalitat jurídica de les organitzacions internacionals no governamentals Estrasburg 24.04.1986 01.01.1991 - - R -
125 Conveni europeu per a la protecció dels animals de companyia Estrasburg 13.11.1987 01.05.1992 - R R R
126 Conveni europeu per a la prevenció de la tortura i altres penes inhumanes o degradants Estrasburg 26.11.1987 01.02.1989 - R R R
127 Conveni sobre assistència administrativa mútua en matèria fiscal Estrasburg 25.01.1988 01.04.1995 R R R R
128 Protocol addicional a la Carta social europea Estrasburg 05.05.1988 04.09.1992 - R S R
129 Acord per a l'aplicació de l'Acord europeu de 17 d'octubre de 1980 sobre la concessió d'assistència mèdica a les persones en estades temporals Estrasburg 26.05.1988 - - - - - - -
130 Conveni sobre les transaccions financeres 'insiders' Estrasburg 20.04.1989 01.10.1991 - - - -
131 Tercer protocol addicional al protocol a l'Acord europeu sobre la protecció de les emissions de televisió Estrasburg 20.04.1989 - - - - - R -
132 Conveni europeu sobre televisió transfronterera Estrasburg 05.05.1989 01.05.1993 - R R R
133 Protocol al Conveni sobre les transaccions financeres 'insiders' [12] Estrasburg 11.09.1989 01.10.1991 - - - -
134 Protocol addicional al Conveni relatiu a l'elaboració d'una farmacopea europea [13] Estrasburg 16.11.1989 01.11.1992 - R R -
136 Conveni Europeu sobre alguns aspectes internacionals de la fallida Istanbul 05.06.1990 - - - - - S S
137 Cinquè protocol addicional a l'Acord general sobre els privilegis i les immunitats del Consell d'Europa Estrasburg 18.06.1990 01.11.1991 - - - R
138 Conveni europeou sobre l'equivalència general de períodes d'estudis universitaris Roma 06.11.1990 01.01.1991 - - R R
139 Codi europeu de seguretat social (revisat) Roma 06.11.1990 - - - - - S S
140 Protocol núm. 9 al Conveni per a la salvaguarda dels drets humans i les llibertats fonamentals [14] Roma 06.11.1990 01.10.1994 - - S R
141 Conveni relatiu al blanqueig, el seguiment, l'embargament i la confiscació dels productes del crim Estrasburg 08.11.1990 01.09.1993 R R R R
142 Protocol d'esmena de la Carta social europea Torí 21.10.1991 - - - - R R R
143 Conveni europeu sobre la protecció del patrimoni arqueològic (revisat) La Valetta 16.01.1992 25.05.1995 R R R R
144 Conveni sobre la participació dels estrangers en la vida pública en l'àmbit local Estrasburg 05.02.1992 01.05.1997 - - - R
145 Protocol d'esmena al Conveni europeu per a la protecció dels animals en explotacions ramaderes Estrasburg 06.02.1992 - - - - R R -
146 Protocol núm. 10 al Conveni per a la salvaguarda dels drets humans i les llibertats fonamentals [15] Estrasburg 25.03.1992 - - - - - S R
147 Conveni del Consell d'Europa sobre la coproducció cinematogràfica Estrasburg 02.10.1992 01.04.1994 - R R R
148 Carta europea de les llengües regionals o minoritàries Estrasburg 05.11.1992 01.03.1998 - R S S
149 Segon protocol d'esmena al Conveni sobre la reducció dels casos de pluralitat de nacionalitats i les obligacions militars en cas de pluralitat de nacionalitats Estrasburg 02.02.1993 24.03.1995 - - R-R R
150 Conveni sobre la responsabilitat civil dels danys al medi ambient resultants d'activitats perilloses Lugano 21.06.1993 - - - - - - S
151 Protocol núm. 1 al Conveni europeu per a la prevenció de la tortura i altres penes inhumanes o degradants [16] Estrasburg 04.11.1993 01.03.2002 R R R R
152 Protocol núm. 2 al Conveni europeu per a la prevenció de la tortura i altres penes inhumanes o degradants [17] Estrasburg 04.11.1993 01.03.2002 R R R R
153 Conveni europeu sobre qüestions de drets d'autor i drets connexos en el marc de la transmissió transfronterera per satèl·lit Estrasburg 11.05.1994 - - - - R - -
154 Protocol al Conveni europeu de seguretat social Estrasburg 11.05.1994 - - - - - - -
155 Protocol núm. 11 al Conveni per a la salvaguarda dels drets humans i les llibertats fonamentals, que reestructura el mecanisme de control establert pel Conveni Estrasburg 11.05.1994 01.11.1998 R R R R
156 Acord sobre el tràfic il·lícit per mar, que aplica l'article 17 del Conveni de les Nacions Unides contra el tràfic il·lícit d'estupefaents i substàncies psicotròpiques Estrasburg 31.01.1995 01.05.2000 - - - S
157 Conveni marc per a la protecció de les minories nacionals Estrasburg 01.02.1995 01.02.1998 - R - R
158 Protocol addicional a la Carta social europea que estableix un sistema de reclamacions col·lectives Estrasburg 09.11.1995 01.07.1998 - - R R
159 Protocol addicional al Conveni marc europeu sobre la cooperació transfronterera entre comunitats o autoritats territorials Estrasburg 09.11.1995 01.12.1998 - - R S
160 Conveni europeu sobre l'exercici dels drets dels infants Estrasburg 25.01.1996 01.07.2000 - R R R
161 Acord europeu sobre les persones que participen en els procediments davant el Tribunal Europeu dels Drets Humans Estrasburg 05.03.1996 01.01.1999 R R R R
162 Sisè protocol addicional a l'Acord general sobre els privilegis i les immunitats del Consell d'Europa Estrasburg 05.03.1996 01.11.1998 R R R R
163 Carta social europea (revisada) Estrasburg 03.05.1996 01.07.1999 R S R R
164 Conveni per a la protecció dels drets humans i la dignitat de l'ésser humà pel que fa a les aplicacions de la biologia i la medicina: Conveni dels drets humans i la biomedicina Oviedo 04.04.1997 01.12.1999 - R R S
165 Conveni sobre el reconeixement de les qualificacions relatives a l'educació superior a la regió europea Lisboa 11.04.1997 01.02.1999 R R R R
166 Conveni europeu sobre la nacionalitat Estrasburg 06.11.1997 01.03.2000 - - S S
167 Protocol addicional al Conveni sobre el trasllat de persones condemnades Estrasburg 18.12.1997 01.06.2000 - R R S
168 Protocol addicional al Conveni per a la protecció dels drets humans i la dignitat de l'ésser humà pel que fa a les aplicacions de la biologia i la medicina, pel qual es prohibeix la clonació d'éssers humans París 12.01.1998 01.03.2001 - R S S
169 Protocol núm. 2 al Conveni marc europeu sobre la cooperació transfronterera entre comunitats o autoritats territorials referent sobre la cooperació interterritorial Estrasburg 05.05.1998 01.02.2001 - - R -
170 Protocol d'esmena al Conveni europeu per a la protecció d'animals vertebrats utilitzats amb finalitats experimentals i altres finalitats científiques [18] Estrasburg 22.06.1998 02.12.2005 - R R -
171 Protocol d'esmena al Conveni europeu sobre televisió transfronterera [19] Estrasburg 01.10.1998 01.03.2002 - R R R
172 Conveni sobre la protecció del medi ambient per part del dret penal Estrasburg 04.11.1998 - - - - - S S
173 Conveni penal sobre la corrupció Estrasburg 27.01.1999 01.07.2002 R R R R
174 Conveni civil sobre la corrupció Estrasburg 04.11.1999 01.11.2003 S R R R
175 Conveni europeu sobre la promoció d'un servei voluntari transnacional a llarg termini per a joves Estrasburg 11.05.2000 - - - - - S -
176 Conveni europeu del paisatge Florència 20.10.2000 01.03.2004 R R R R
177 Protocol núm. 12 al Conveni per a la salvaguarda dels drets humans i les llibertats fonamentals Roma 04.11.2000 01.04.2005 R R - S
178 Conveni europeu sobre la protecció jurídica dels serveiis basats en, o que consisteixen en, l'accés condicional Estrasburg 24.01.2001 01.07.2003 - - R -
179 Protocol addicional a l'Acord europeu sobre la transmissió de sol·licituds d'assistència jurídica Moscou 04.10.2001 01.09.2002 - - S S
180 Conveni sobre informació i cooperació jurídica en relació amb els 'serveis de la societat de la informació' Moscou 04.10.2001 - - - - - - -
181 Protocol addicional al Conveni sobre la protecció de les persones pel que fa al tractament automatitzat de les dades de caràcter personal, relatiu a les autoritats de control i el flux transfronterer de dades Estrasburg 08.11.2001 01.07.2004 R R R S
182 Segon protocol addicional al Conveni europeu d'assistència judicial en matèria penal Estrasburg 08.11.2001 01.02.2004 - R R R
183 Conveni europeu relatiu a la protecció del patrimoni audiovisual Estrasburg 08.11.2001 01.01.2008 - - R -
184 Protocol al Conveni europeu relatiu a la protecció del patrimoni audiovisual, sobre la protecció de les produccions televisives Estrasburg 08.11.2001 01.04.2014 - - R -
185 Conveni sobre la cibercriminalitat Budapest 23.11.2001 01.07.2004 R R R R
186 Protocol addicional al Conveni per a la protecció dels drets humans i de la dignitat de l'ésser humà pel que fa a les aplicacions de la biologia i de la medicina, relatiu al trasplantament d'òrgans i de teixits d'origen humà Estrasburg 24.01.2002 01.05.2006 - R S S
187 Protocol núm. 13 al Conveni per a la salvaguarda dels drets humans i les llibertats fonamentals, relatiu a l'abolició de la pena de mort en totes les circumstàncies Vílnius 03.05.2002 01.07.2003 R R R R
188 Protocol addicional al Conveni contra el dopatge Varsòvia 12.09.2002 01.04.2004 R R R S
189 Protocol addicional al Conveni sobre la cibercriminalitat, relatiu a la incriminació d'actes de naturalesa racista i xenòfoba comesos mitjançant sistemes informàtics Estrasburg 28.01.2003 01.03.2006 R R R S
190 Protocol d'esmena al Conveni europeu per a la repressió del terrorisme Estrasburg 15.05.2003 - - - R R R R
191 Protocol addicional al Conveni penal sobre la corrupció Estrasburg 15.05.2003 01.02.2005 R R R S
192 Conveni sobre les relacions personals dels infants Estrasburg 15.05.2003 01.09.2005 - S - S
193 Conveni europeu per a la protecció dels animals durant el transport internacional (revisat) Chisinau 06.11.2003 14.03.2006 - - - S
194 Protocol núm. 14 al Conveni europeu per a la salvaguarda dels drets humans i les llibertats fonamentals, d'esmena del sistema de control del Conveni Estrasburg 13.05.2004 01.06.2010 R R R R
195 Protocol addicional al Conveni per a la protecció dels drets humans i la dignitat de l'ésser humà pel que fa a les aplicacions de la biologia i la medicina, relatiu a la investigació biomèdica Estrasburg 25.01.2005 01.09.2007 - - - S
196 Conveni del Consell d'Europa per a la prevenció del terrorisme Varsòvia 16.05.2005 01.06.2007 R R R R
197 Conveni del Consell d'Europa sobre la lluita contra el tràfic d'éssers humans Varsòvia 16.05.2005 01.02.2008 R R R R
198 Conveni del Consell d'Europa relatiu al blanqueig, el seguiment, l'embargament i el comís dels productes del delicte i al finançament del terrorisme Varsòvia 16.05.2005 01.05.2008 - R R R
199 Conveni marc del Consell d'Europa sobre el valor del patrimoni cultural per a la societat Faro 27.10.2005 01.06.2011 - S - S
200 Conveni del Consell d'Europa sobre la prevenció dels casos d'apatrídia en relació amb la successió d'estats Estrasburg 19.05.2006 01.05.2009 - - - -
201 Conveni del Consell d'Europa sobre la protecció dels infants contra l'explotació i l'abús sexuals Lanzarote 25.10.2007 01.07.2010 R R R R
202 Conveni europeu en matèria d'adopció d'infants (revisat) Estrasburg 27.11.2008 01.09.2011 - R - -
203 Protocol addicional al Conveni sobre els drets humans i la biomedicina relatiu a les proves genètiques amb finalitats mèdiques [20] Estrasburg 27.11.2008 01.07.2018 - - S -
204 Protocol addicional al Conveni per a la salvaguarda dels drets humans i les llibertats fonamentals [21] Estrasburg 27.11.2008 01.07.2018 - - S -
205 Conveni del Consell d'Europa sobre l'accés als documents públics Tromsø 18.06.2009 - - - - - - -
206 Protocol núm. 3 al Conveni marc europeu sobre la cooperació transfronterera entre comunitats o autoritats territorials sobre agrupacions de cooperació euroregional (ACE) Utrecht 16.11.2009 01.03.2013 - - R -
207 Protocol addicional a la Carta europea d'autonomia local sobre el dret a participar en els afers de les autoritats locals Utrecht 16.11.2009 01.06.2012 - - R -
208 Protocol d'esmena al Conveni sobre assistència administrativa mútua en matèria fiscal París 27.05.2010 01.06.2011 R R R R
209 Tercer protocol addicional al Conveni europeu d'extradició Estrasburg 10.11.2010 01.05.2012 - R S R
210 Conveni del Consell d'Europa sobre prevenció i lluita contra la violència contra les dones i la violència domèstica Istanbul 11.05.2011 01.08.2014 R R R R
211 Conveni del Consell d'Europa sobre la falsificació de productes mèdics i delictes similars que impliquen amenaces per a la salut pública Moscou 28.10.2011 01.01.2016 - R R S
212 Quart protocol addicional al Conveni europeu d'extradició Viena 20.09.2012 01.06.2014 - - S R
213 Protocol núm. 15 d'esmena al Conveni per a la salvaguarda dels drets humans i les llibertats fonamentals Estrasburg 24.06.2013 - - - R R R S
214 Protocol núm. 16 al Conveni per a la salvaguarda dels drets humans i les llibertats fonamentals Estrasburg 02.10.2013 01.08.2018 R - R S
215 Conveni del Consell d'Europa sobre manipulació de competicions esportives Magglingen 18.09.2014 01.09.2019 - S S R
216 Conveni del Consell d'Europa contra el tràfic d'òrgans humans Santiago de Compostel·la 25.03.2015 01.03.2018 - S S S
217 Protocol addicional al Conveni del Consell d'Europa per a la prevenció del terrorisme Riga 22.10.2015 01.07.2017 S S R R
218 Conveni del Consell d'Europa sobre un enfocament integrat de la protecció, la seguretat i el servei en els partits de futbol i altres esdeveniments esportius Saint-Denis 03.07.2016 01.11.2017 - R R S
219 Protocol d'esmena al Conveni europeu del paisatge Estrasburg 01.08.2016 - - - R R R R
220 Conveni del Consell d'Europa sobre la coproducció cinematogràfica (revisat) Rotterdam 30.01.2017 01.10.2017 - S - S
221 Conveni del Consell d'Europa sobre les infraccions que afecten els béns culturals Nicòsia 19.05.2017 - - - - - - S
222 Protocol d'esmena al protocol addicional al Conveni sobre el trasllat de persones condemnades Estrasburg 22.11.2017 - - - - - - S
223 Protocol d'esmena al Conveni per a la protecció de les persones pel que fa al tractament automatitzat de les dades de caràcter personal Estrasburg 10.10.2018 - - - S S S S

Notes i referènciesModifica

 1. Informació del Consell d'Europa sobre la nomenclatura dels tractats
 2. Glossari al web del Consell d'Europa
 3. 3,0 3,1 Des de l'entrada en vigor, el Protocol STE núm. 109 forma part de l'Acord STE núm. 026
 4. Aquest conveni ha estat revocat per tots els Estats part, i ja no està en vigor
 5. Des de l'entrada en vigor, el Protocol STE núm. 055 forma part del Tractat STE núm. 005 i deixa d'estar obert per a la signatura o la ratificació.
 6. Des de l'entrada en vigor, el Protocol STE núm. 081 forma part del Tractat STE núm. 034
 7. Aquest Protocol, STE núm. 089, forma part de l'Acord STE núm. 084
 8. Des de l'entrada en vigor, el Protocol STE núm. 103 forma part del Tractat STE núm. 065
 9. Des de l'entrada en vigor, el Protocol STE núm. |110 forma part de l'Acord STE núm. 033
 10. Des de l'entrada en vigor, el Protocol STE núm. 111 forma part de l'Acord STE núm. 039
 11. Des de l'entrada en vigor, el Protocol STE núm. 113 forma part del Tractat STE núm. 034
 12. Des de l'entrada en vigor, el Protocol STE núm. 133 forma part del Tractat STE núm. 130
 13. Des de l'entrada en vigor, el Protocol STE núm. 134 forma part de l'Acord STE núm. 050
 14. Aquest protocol, STE núm. 140, quedà derogat amb l'entrada en vigor del Protocol núm. 11 (STE núm. 155), el 1r de novembre de 1998
 15. Aquest Protocol, STE núm. 146, va perdre la finalitat amb l'entrada en vigor del Protocol núm. 11 (STE núm. 155), el 1r de novembre de 1998
 16. Des de l'entrada en vigor, el Protocol STE núm. 151 forma part del Tractat STE núm. 126
 17. Des de l'entrada en vigor, el Protocol STE núm. 152 forma part del Tractat STE núm. 126
 18. Des de l'entrada en vigor, el Protocol STE núm. 170 forma part de l'Acord STE núm. 123
 19. Des de l'entrada en vigor, el Protocol STE núm. 171 forma part de l'Acord STE núm. 132
 20. El Tractat STCE núm. 203 està obert a la signatura per als signataris del Tractat STE núm. 164
 21. El Tractat STCE núm. 204 està obert a la signatura per als signataris del Tractat STE núm. 164