A la teoria de la computació, una Màquina de Mealy és un tipus de màquina d'estats finits que genera una sortida en funció de l'estat actual i una entrada. Això significa que el Diagrama d'estats inclourà dos senyals d'entrada i sortida per a cada línia de transició. En contrast, la sortida d'una màquina de Moore d'estats finits (l'altre tipus) depèn només de l'estat actual de la màquina, atès que les transicions no tenen entrada associada. No obstant això, per a cada Màquina de Mealy hi ha una màquina de Moore equivalent els estats són la unió dels estats de la màquina de Mealy i el Producte cartesià dels estats de la màquina de Mealy i l'alfabet d'entrada.

El diagrama d'estats d'una màquina de Mealy simple

El nom "Màquina de Mealy" ve del promotor del concepte: G. H. Mealy, un pioner de les màquines d'estats, qui va escriure Un Mètode per a sintetitzar Circuits seqüencials , Bell System Tech J. vol 34, pp. 1045-1079, September 1955.

Les màquines de Mealy subministren un model matemàtic rudimentari per a les màquines de xifrat. Atès l'alfabet d'entrada i sortida de l'alfabet Llatí, per exemple, llavors una màquina de Mealy pot ser dissenyada per donar-li una cadena de lletres (una seqüència d'entrades), això pot processar en una cadena xifrada (una seqüència de sortides). No obstant això, encara que es podria probablement utilitzar un model de Mealy per descriure una Màquina Enigma, el diagrama d'estats seria massa complex per subministrar mitjans factibles de dissenyar màquines de xifratge complexes.

Definició formal Modifica

Una màquina de Mealy és una 6-tupla, (S, S0, Σ, Λ, T, G), formada per:

  • Un conjunt finit d'estats (S)
  • Un estat inicial (S0) que és un element de S
  • Un conjunt finit anomenat alfabet entrada (Σ)
  • Un conjunt finit anomenat alfabet sortida (Λ)
  • Una funció de transicions (T: S × ΣS)
  • Una funció de sortida (G: S × ΣΛ)

Vegeu també Modifica