Mòdul:Chart

Icona de documentació de mòdul Documentació del mòdul [ mostra ] [ modifica el codi ] [ mostra l'historial ] [ refresca ]

Mòdul Chart (codi · ús · discussió · proves · tests · casos prova | subpàgines · enllaços)

A continuació es mostra la documentació transclosa de la subpàgina /ús. [salta a la caixa de codi]


El mòdul Chart exporta dues funcions: diagrama de barres i diagrama de sectors.

Nota - Plantilla:Graph:Chart és una plantilla alternativa, que pot ser més adequada per al vostre cas d’ús.

Dibuixant el diagrama de barres: "bar chart"Modifica

ParàmetresModifica

nom del paràmetre què fa
delimiter Cadena delimitadora per delimitar diversos valors de dades que s'assignen. per defecte són els dos punts (:). Normalment no voldreu canviar-lo, es proporciona aquesta possibilitat per si ho volguéssiu fer.
width Número. Si es proporciona, ha de ser com a mínim de 200. Per defecte: 500
height Número. Si es proporciona, ha de ser com a mínim de 200. Per defecte: 350
group n (on "n" és un número. utilitzeu "group 1", "group 2" etc. per a tants grups com hi hagi el diagrama). Són els valors que es mostraran. Mireu més avall.
tooltip n Globus d'informació personalitzada per associar-se a la barra específica. Si no es defineix cap tipus d’informació per a una barra específica i aquesta barra té un enllaç, aquest enllaç s’utilitzarà com a globus d'informació. En cas contrari, el globus d'informació serà el resultat de combinar el nom del grup i el valor concret de la barra, opcionalment amb "units prefix" i "units suffix".
links n Enllaços a articles per associar-se amb una barra específica.
stack Si s’apilen els diferents grups l’un a sobre de l’altre. No ho especifiqueu si voleu mostrar les barres una al costat de l’altra. Qualsevol valor no buit significa "sí". Per dir "no", simplement no subministreu aquest paràmetre ni deixeu el valor en blanc.
tooltip value accumulation Útil només amb l'apilat: quan s’estableix com a true, el globus d’informació mostrarà el valor acumulat de tots els blocs fins a l’actual.
colors Els colors que s’utilitzen per a acolorir cada grup. Hauria de tenir exactament tants valors com grups. Es poden assignar com a noms de color reconeguts per l'estàndard html o mitjançant la notació hexadecimal (#xxx o #xxxxxx).
x legends Les llegendes dels valors X. Podeu utilitzar el codi wiki, com ara enllaços interns o plantilles.
hide group legends Si l'assigneu, les llegendes del grup no es mostraran a sota del diagrama (per tal de que utilitzeu una llegenda personalitzada amb {{Llegenda}}). Qualsevol valor no buit significa "sí". Per dir "no", simplement no subministreu aquest paràmetre o deixeu el valor en blanc.
scale per group Definiu una escala de Y per a cada grup. Deixeu-lo buit per utilitzar una mateixa escala per a tots els grups. Incompatible amb barres apilades. Tingueu en compte que, fins i tot si algunes de les escales són exactament les mateixes, es dibuixaran per separat quan aquesta configuració estigui activa. Qualsevol valor no buit significa "sí". Per dir "no", simplement no subministreu aquest paràmetre ni deixeu el valor en blanc.
units prefix Usat en el globus d'informació. Per exemple, amb "$" els valors es mostraran com a "$500" en lloc de "500". El guió baix ("_") es substitueix per espais, per permetre un espai entre el prefix i el valor.
units suffix Usat en el globus d'informació. Per exemple, amb "Kg" els valors es mostraran com a "88Kg" en lloc de "88". El guió baix ("_") es substitueix per espais, per permetre un espai entre el valor i el sufix.
group names Noms de diferents grups.
y tick marks Nombre de marques de sobre l’eix y. Si el valor és negatiu o s'omet, el mòdul intentarà calcular automàticament un nombre adequat de marques.

ExemplesModifica

BàsicModifica

{{ #invoke:Chart | bar chart
| group 1 = 40 : 50 : 60 : 20
| group 2 = 20 : 60 : 12 : 44
| group 3 = 55 : 14 : 33 : 5
| links 1 = Poma : McCintosh : Cuc
| links 2 = Plàtan : Vacances : Canàries
| links 3 = Taronja : Pera (fruita) : Suc
| tooltip 2 = tooltip 1 : tooltip 2 : tooltip 3 : tooltip 4
| colors = green : yellow : orange
| group names = Poma : Plàtan : Taronja
| x legends = Abans : Durant : Després : Post mortem
}}


tooltip 1
tooltip 2
tooltip 3
10
20
30
40
50
60
Abans
Durant
Després
Post mortem
 •   Poma
 •   Plàtan
 •   Taronja


ApilatsModifica

A continuació es mostra el mateix gràfic, amb una alçada i amplada més modestes, utilitzant "stack" i afegint "units suffix" per una bona mesura:

{{ #invoke:Chart | bar chart
| height = 250
| width = 300
| stack = 1
| group 1 = 40 : 50 : 60 : 20
| group 2 = 20 : 60 : 12 : 44
| group 3 = 55 : 14 : 33 : 5
| colors = green : yellow : orange
| group names = Poma : Plàtan : Taronja
| units suffix = Kg
| x legends = Abans : Durant : Després : Post mortem
}}
25
50
75
100
125
150
Abans
Durant
Després
Post mortem
 •   Poma
 •   Plàtan
 •   Taronja


El mateix, utilitzant una taula, fent quw aparegui el globus amb la suma de les barres del dessota i eliminant les llegendes (afegides manualment a sota amb {{Llegenda}}:

{| 
| {{ #invoke:Chart | bar chart
 ...
 | tooltip value accumulation = 1
 | hide group legends = 1
 ...
 }}
|-
| {{llista de columnes|4|
  {{Llegenda|white|}}
  {{Llegenda|green|Poma}}
  {{Llegenda|yellow|Plàtan}}
  {{Llegenda|orange|Taronja}}
 }}
|}
25
50
75
100
125
150
Abans
Durant
Després
Post mortem
  
  Poma
  Plàtan
  Taronja

Escala per grupModifica

És possible mostrar cadascun dels grups mitjançant diferents escales i unitats:

{{ #invoke:Chart | bar chart
| width = 800
| group 1 = 1500000 : 2500000 : 3500000
| group 2 = 200 : 5000 : 45000
| group 3 = 2000 : 5000 : 20000
| colors = red : blue : green
| group names = Persones : Cotxes : Cost mitjà del cotxe
| x legends = 1920 : 1965 : 2002
| tooltip 2 = : No hi ha bones dades sobre el nombre de cotxes el 1965. Utilitzem 5.000 com a millor estimació
| units prefix = : : $
| scale per group = 1
}}
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
5.000
10.000
15.000
20.000
1920
1965
2002
 •   Persones
 •   Cotxes
 •   Cost mitjà del cotxe

Observeu el camp "units prefix": no necessitem prefix per als dos primers grups, per la qual cosa utilitzem els punts sense contingut. Com que s'ignora l'espai en blanc, podríem escriure "::$" en lloc de " : : $".

Tingueu en compte també la informació sobre el número de "Cotxes" del 1965


A continuació, es mostra un exemple amb gran nombre de grups, principalment per provar com es veu amb gran quantitat de llegendes:

{{ #invoke:Chart | bar chart
| width = 800
| height = 550
| group 1 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
| group 2 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
| group 3 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
| group 4 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
| group 5 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
| group 6 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
| group 7 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
| group 8 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
| group 9 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
| group 10 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
| group 11 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
| group 12 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
| group 13 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
| group 14 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
| group 15 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
| group 16 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
| group 17 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
| group 18 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
| group 19 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
| group 20 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
| group 21 = 1:2:3:4:5:4:3:2:1
| colors = Silver:Gray:Black:Red:Maroon:Yellow:Olive:Lime:Green:Aqua:Teal:Blue:Navy:Fuchsia:Purple:ForestGreen:Tomato:LightSeaGreen:RosyBrown:DarkOliveGreen:MediumVioletRed
| group names = Alabama:Alaska:Arizona:Arkansas:California:Colorado:Connecticut:Delaware:Florida:Georgia:Hawaii:Idaho:Illinois:Indiana:Iowa:Kansas:Kentucky:Louisiana:Maine:Maryland:Massachusetts
| x legends = 1920 : 1930 : 1940: 1950 : 1960 : 1970 : 1990 : 2000 : 2010
| units prefix = $
| units suffix = _billion
| stack = 1
}}
25
50
75
100
125
150
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1990
2000
2010
 •   Alabama
 •   Alaska
 •   Arizona
 •   Arkansas
 •   California
 •   Colorado
 •   Connecticut
 •   Delaware
 •   Florida
 •   Georgia
 •   Hawaii
 •   Idaho
 •   Illinois
 •   Indiana
 •   Iowa
 •   Kansas
 •   Kentucky
 •   Louisiana
 •   Maine
 •   Maryland
 •   Massachusetts


Si hi ha molts valors, x llegendes es poden ometre mitjançant delimitadors sense res entremig:

{{ #invoke:Chart | bar chart
| group 1 = 1:2:3:4:5:6:7:8:9:10:11:12:13:14:15:16:17:18:19:20:21:22:23:24:25:26:27:28:29:30
:31:32:33:34:35:36:37:38:39:40:41:42:43:44:45:46:47:48:49:50:51:52:53:54:55:56:57:58:59
| units suffix = _Things
| group names = Some
| x legends = ::::1940::::::::::1950::::::::::1960::::::::::1970::::::::::1980::::::::::1990::::
}}
10
20
30
40
50
60
1940
1950
1960
1970
1980
1990


Dibuixant de diagrames de sectors: "pie chart"Modifica

ParàmetresModifica

nom del paràmetre que fa
delimiter Cadena delimitadora per delimitar diversos valors de dades que s'assignen. per defecte són els dos punts (:). Normalment no voldreu canviar-lo, es proporciona aquesta possibilitat per si ho volguéssiu fer.
radius Número. El radi del pastís en píxels
slices Sectors, entre parèntesis. Utilitzeu el delimitador dins del sector:
( Valor1 : Nom1 : Color1 : Enllaç1 ) ( Valor2 : Name2 : Color2 : Enllaç2 ) ...

Els valors són números. Els números poden ser números enters o fraccions decimals, o bé utilitzant la notació científica: 7.24e6, 7.240.000 o 7240000.00 són tots acceptables per 7 milions i 240 milers.

Els noms són cadenes. Els colors són opcionals. Podeu utilitzar qualsevol color web, com ara "red" o "#FF0000". Es defineixen fins a 26 colors per defecte, però si el diagrama té més de 26 sectors, heu de definir els colors del sector #27 i posteriors. Els enllaços poden ser enllaços externs o interns, inclosos els enllaços a ancoratges interns i paràgrafs del mateix article.

slice n Sintaxi alternativa a "slices". n és el número del sector, que comença per 1. Assegureu-vos de no saltar-vos-en cap: si definiu "slice 1", "slice 2", "slice 4", "slice 5" ..., i us salteu "slice 3", només es mostraran els dos primers sectors. Aquesta sintaxi no és compatible amb "slices", és a dir, no s'han d'utilitzar conjuntament en la mateixa invocació. La sintaxi seria:
 | slice 1 = Value1 : Name1 : Color1 : Link1
 | slice 2 = Value2 : Name2 : Color2 : Link2
 | ...

Aquesta sintaxi us permet fer servir parèntesis en els noms, enllaços i colors.

percent Si s’utilitza, el percentatge de cada sector es calcularà i s’afegeix a la llegenda: així que si teniu dos sectors, així: (1: Joves) (3: Vells), i feu servir la definició de "percent", les llegendes es convertiran en "Joves: 1 (25%)" i "Vells: 3 (75%)", en comptes de simplement "Joves: 1" i "Vells: 3". Qualsevol valor no buit significa "sí". Per dir "no", simplement no subministreu aquest paràmetre, o deixeu el valor en blanc.
units prefix Usat en el globus d'informació i en la llegenda. Per exemple, amb "$" els valors es mostraran com a "$500" en lloc de "500". El guió baix ("_") es substitueix per espais, per permetre un espai entre el prefix i el valor.
units suffix Usat en el globus d'informació i en la llegenda. Per exemple, amb "Kg" els valors es mostraran com a "88Kg" en lloc de "88". El guió baix ("_") es substitueix per espais, per permetre un espai entre el valor i el sufix.
hide group legends Si l'assigneu, les llegendes del grup no es mostraran a sota del diagrama (per tal de que utilitzeu una llegenda personalitzada amb {{Llegenda}}). Qualsevol valor no buit significa "sí". Per dir "no", simplement no subministreu aquest paràmetre o deixeu el valor en blanc.

ExemplesModifica

{{#invoke:Chart|pie chart
| radius = 150
| slices = 
  ( 1000000 : Pomes ) 
  ( 2000000 : Plàtans : gold) 
  ( 1440000 : Albercocs) 
  ( 6.4e5 : Peres : : [[Pera|Peres]] )
  ( 750.000 : Pinyes)
| units suffix = _Tones
| percent = true
}}

Tingueu en compte que podeu deixar el color buit per tal de que s'utilitzi el color per defecte, però per afegir l'enllaç a "Peres", s'havia de marcar el paràmetre afegint un delimitador addicional per marcar el paràmetre de color omès.

Tingueu en compte que els valors es poden proporcionar amb format "específic de l'idioma" (com ara 1.000), o la notació científica com 6.4e5. A les llegendes, sempre es mostraran números en mode ajustat al llenguatge (pot semblar diferent si el mòdul s'importa a altres wikis).

Pomes: 1.000.000 Tones (8.6%)Plàtans: 2.000.000 Tones (17.3%)Albercocs: 1.440.000 Tones (12.4%)PeresPinyes: 750.000 Tones (6.5%)
 •   Pomes: 1.000.000 Tones (8.6%)
 •   Plàtans: 2.000.000 Tones (17.3%)
 •   Albercocs: 1.440.000 Tones (12.4%)
 •   Peres: 6.400.000 Tones (55.2%)
 •   Pinyes: 750.000 Tones (6.5%)


Un exemple per a la sintaxi alternativa amb "slice 1", "slice 2" etc.

{{#invoke:chart|pie chart
|radius= 200
|units suffix = _Unitats
| slice 1 = 1 : 1
| slice 2 = 7 : 7
| slice 3 = 8 : 8
| slice 4 = 9 : 9
| slice 5 = 10 : 10
| slice 6 = 11 : 11
| slice 7 = 12 : 12
| slice 8 = 13 : 13
| slice 9 = 14 : 14
| slice 10 = 15 : 15
| slice 11 = 16 : 16
| slice 12 = 17 : 17
| slice 13 = 18 : 18
| slice 14 = 19 : 19
| slice 15 = 20 : 20
| slice 16 = 21 : 21
| slice 17 = 22 : 22
| slice 18 = 23 : 23
| slice 19 = 24 : 24
| slice 20 = 25 : 25
| slice 21 = 26 : 26
| slice 22 = 27 : 27
| slice 23 = 28 : 28
| slice 24 = 29 : 29
| slice 25 = 30 : 30
| slice 26 = 31 : 31
| percent = true
}}
1: 1 Unitats (0.2%)7: 7 Unitats (1.5%)8: 8 Unitats (1.7%)9: 9 Unitats (1.9%)10: 10 Unitats (2.1%)11: 11 Unitats (2.3%)12: 12 Unitats (2.5%)13: 13 Unitats (2.7%)14: 14 Unitats (2.9%)15: 15 Unitats (3.2%)16: 16 Unitats (3.4%)17: 17 Unitats (3.6%)18: 18 Unitats (3.8%)19: 19 Unitats (4.0%)20: 20 Unitats (4.2%)21: 21 Unitats (4.4%)22: 22 Unitats (4.6%)23: 23 Unitats (4.8%)24: 24 Unitats (5.0%)25: 25 Unitats (5.3%)26: 26 Unitats (5.5%)27: 27 Unitats (5.7%)28: 28 Unitats (5.9%)29: 29 Unitats (6.1%)30: 30 Unitats (6.3%)31: 31 Unitats (6.5%)
 •   1: 1 Unitats (0.2%)
 •   7: 7 Unitats (1.5%)
 •   8: 8 Unitats (1.7%)
 •   9: 9 Unitats (1.9%)
 •   10: 10 Unitats (2.1%)
 •   11: 11 Unitats (2.3%)
 •   12: 12 Unitats (2.5%)
 •   13: 13 Unitats (2.7%)
 •   14: 14 Unitats (2.9%)
 •   15: 15 Unitats (3.2%)
 •   16: 16 Unitats (3.4%)
 •   17: 17 Unitats (3.6%)
 •   18: 18 Unitats (3.8%)
 •   19: 19 Unitats (4.0%)
 •   20: 20 Unitats (4.2%)
 •   21: 21 Unitats (4.4%)
 •   22: 22 Unitats (4.6%)
 •   23: 23 Unitats (4.8%)
 •   24: 24 Unitats (5.0%)
 •   25: 25 Unitats (5.3%)
 •   26: 26 Unitats (5.5%)
 •   27: 27 Unitats (5.7%)
 •   28: 28 Unitats (5.9%)
 •   29: 29 Unitats (6.1%)
 •   30: 30 Unitats (6.3%)
 •   31: 31 Unitats (6.5%)
--<syntaxhighlight lang="lua">
--[[
  keywords are used for languages: they are the names of the actual
  parameters of the template
]]

local keywords = {
  barChart = 'bar chart',
  pieChart = 'pie chart',
  width = 'width',
  height = 'height',
  stack = 'stack',
  colors = 'colors',
  group = 'group',
  xlegend = 'x legends',
  yticks = 'y tick marks',
  tooltip = 'tooltip',
  accumulateTooltip = 'tooltip value accumulation',
  links = 'links',
  defcolor = 'default color',
  scalePerGroup = 'scale per group',
  unitsPrefix = 'units prefix',
  unitsSuffix = 'units suffix',
  groupNames = 'group names',
  hideGroupLegends = 'hide group legends',
  slices = 'slices',
  slice = 'slice',
  radius = 'radius',
  percent = 'percent',
  -- afegits
  ampleEscala = 'ample escala',
  altLlegenda = 'alt llegenda',

} -- here is what you want to translate

local defColors = require "Module:Plotter/DefaultColors"
local hideGroupLegends

local function nulOrWhitespace( s )
  return not s or mw.text.trim( s ) == ''
end

local function createGroupList( tab, legends, cols )
  if #legends > 1 and not hideGroupLegends then
    table.insert( tab, mw.text.tag( 'div' ) )
    local list = {}
    local spanStyle = "padding:0 1em;background-color:%s;border:1px solid %s;margin-right:1em;-webkit-print-color-adjust:exact;"
    for gi = 1, #legends do
      local span = mw.text.tag( 'span', { style = string.format( spanStyle, cols[gi], cols[gi] ) }, '&nbsp;' ) .. ' '.. legends[gi]
      table.insert( list, mw.text.tag( 'li', {}, span ) )
    end
    table.insert( tab,
      mw.text.tag( 'ul',
        {style="width:100%;list-style:none;-webkit-column-width:12em;-moz-column-width:12em;column-width:12em;"},
        table.concat( list, '\n' )
      )
    )
    table.insert( tab, '</div>' )
  end
end

function pieChart( frame )
  local res, imslices, args = {}, {}, frame.args
  local radius
  local values, colors, names, legends, links = {}, {}, {}, {}, {}
  local delimiter = args.delimiter or ':'
  local lang = mw.getContentLanguage()

  function getArg( s, def, subst, with )
    local result = args[keywords[s]] or def or ''
    if subst and with then result = mw.ustring.gsub( result, subst, with ) end
    return result
  end

  function analyzeParams()
    function addSlice( i, slice )
      local value, name, color, link = unpack( mw.text.split( slice, '%s*' .. delimiter .. '%s*' ) )
      values[i] = tonumber( lang:parseFormattedNumber( value ) )
        or error( string.format( 'Sector %d: "%s", el primer element ("%s") hauria de ser un número', i, value or '', sliceStr ) )
      colors[i] = not nulOrWhitespace( color ) and color or defColors[i * 2]
      names[i] = name or ''
      links[i] = link
    end
    
    radius = getArg( 'radius', 150 )
    hideGroupLegends = not nulOrWhitespace( args[keywords.hideGroupLegends] )
    local slicesStr = getArg( 'slices' )
    local prefix = getArg( 'unitsPrefix', '', '_', ' ' )
    local suffix = getArg( 'unitsSuffix', '', '_', ' ' )
    local percent = args[keywords.percent]
    local sum = 0
    local i, value = 0
    for slice in mw.ustring.gmatch( slicesStr or '', "%b()" ) do
      i = i + 1
      addSlice( i, mw.ustring.match( slice, '^%(%s*(.-)%s*%)$' ) )
    end
    
    for k, v in pairs(args) do
      local ind = mw.ustring.match( k, '^' .. keywords.slice .. '%s+(%d+)$' )
      if ind then addSlice( tonumber( ind ), v ) end
    end
    
    for _, val in ipairs( values ) do sum = sum + val end
    for i, value in ipairs( values ) do
      local addprec = percent and string.format( ' (%0.1f%%)', value / sum * 100 ) or ''
      legends[i] = mw.ustring.format( '%s: %s%s%s%s', names[i], prefix, lang:formatNum( value ), suffix, addprec )
      links[i] = mw.text.trim( links[i] or mw.ustring.format( '[[#noSuchAnchor|%s]]', legends[i] ) )
    end
  end

  function addRes( ... )
    for _, v in pairs( { ... } ) do
      table.insert( res, v )
    end
  end

  function createImageMap()
    addRes( '{{#tag:imagemap|', 'Image:Circle frame.svg{{!}}' .. ( radius * 2 ) .. 'px' )
    addRes( unpack( imslices ) )
    addRes( 'desc none', '}}' )
  end

  function drawSlice( i, q, start )
    local color = colors[i]
    local angle = start * 2 * math.pi
    local sin, cos = math.abs( math.sin( angle ) ), math.abs( math.cos( angle ) )
    local wsin, wcos = sin * radius, cos * radius
    local s1, s2, w1, w2, w3, w4, width, border
    local style
    if q == 1 then
      border = 'left'
      w1, w2, w3, w4 = 0, 0, wsin, wcos
      s1, s2 = 'bottom', 'left'
    elseif q == 2 then
      border = 'bottom'
      w1, w2, w3, w4 = 0, wcos, wsin, 0
      s1, s2 = 'bottom', 'right'
    elseif q == 3 then
      border = 'right'
      w1, w2, w3, w4 = wsin, wcos, 0, 0
      s1, s2 = 'top', 'right'
    else
      border = 'top'
      w1, w2, w3, w4 = wsin, 0, 0, wcos
      s1, s2 = 'top', 'left'
    end

    local style = string.format( 'border:solid transparent;position:absolute;%s:%spx;%s:%spx;width:%spx;height:%spx', s1, radius, s2, radius, radius, radius )
    if start <= ( q - 1 ) * 0.25 then
      style = string.format( '%s;border:0;background-color:%s', style, color )
    else
      style = string.format( '%s;border-width:%spx %spx %spx %spx;border-%s-color:%s', style, w1, w2, w3, w4, border, color )
    end
    addRes( mw.text.tag( 'div', { style = style }, '' ) )
  end

  function createSlices()
    function coordsOfAngle( angle )
      return ( 100 + math.floor( 100 * math.cos( angle ) ) ) .. ' ' .. ( 100 - math.floor( 100 * math.sin( angle ) ) )
    end

    local sum, start = 0, 0
    for _, value in ipairs( values ) do sum = sum + value end
    for i, value in ipairs(values) do
      local poly = { 'poly 100 100' }
      local startC, endC = start / sum, ( start + value ) / sum
      local startQ, endQ = math.floor( startC * 4 + 1 ), math.floor( endC * 4 + 1 )
      for q = startQ, math.min( endQ, 4 ) do drawSlice( i, q, startC ) end
      for angle = startC * 2 * math.pi, endC * 2 * math.pi, 0.02 do
        table.insert( poly, coordsOfAngle( angle ) )
      end
      table.insert( poly, coordsOfAngle( endC * 2 * math.pi ) .. ' 100 100 ' .. links[i] )
      table.insert( imslices, table.concat( poly, ' ' ) )
      start = start + values[i]
    end
  end

  analyzeParams()
  if #values == 0 then error( "no s'ha trobat cap sector: no es pot dibuixar gràfic" ) end
  addRes( mw.text.tag( 'div', { class = 'chart noresize', style = string.format( 'margin-top:0.5em;max-width:%spx;', radius * 2 ) } ) )
  addRes( mw.text.tag( 'div', { style = string.format( 'position:relative;min-width:%spx;min-height:%spx;max-width:%spx;overflow:hidden;', radius * 2, radius * 2, radius * 2 ) } ) )
  createSlices()
  addRes( mw.text.tag( 'div', { style = string.format( 'position:absolute;min-width:%spx;min-height:%spx;overflow:hidden;', radius * 2, radius * 2 ) } ) )
  createImageMap()
  addRes( '</div>' ) -- close "position:relative" div that contains slices and imagemap.
  addRes( '</div>' ) -- close "position:relative" div that contains slices and imagemap.
  createGroupList( res, legends, colors ) -- legends
  addRes( '</div>' ) -- close containing div
  return frame:preprocess( table.concat( res, '\n' ) )
end


function barChart( frame )
  local res = {}
  local args = frame.args -- can be changed to frame:getParent().args
  local values, xlegends, colors, tooltips, yscales = {}, {}, {}, {} ,{}, {}, {}
  local groupNames, unitsSuffix, unitsPrefix, links = {}, {}, {}, {}
  local width, height, yticks, stack, delimiter = 500, 350, -1, false, args.delimiter or ':'
  local chartWidth, chartHeight, defcolor, scalePerGroup, accumulateTooltip
  -- afegit
  local ampleEscala, altLlegenda

  local numGroups, numValues
  local scaleWidth

  function validate()
    function asGroups( name, tab, toDuplicate, emptyOK )
      if #tab == 0 and not emptyOK then
        error( "ha de subministrar-se valors per a " .. keywords[name] )
      end
      if #tab == 1 and toDuplicate then
        for i = 2, numGroups do tab[i] = tab[1] end
      end
      if #tab > 0 and #tab ~= numGroups then
        error ( keywords[name] .. " hauria de contenir el mateix nombre d’elements que el nombre de grups, però en conté " .. #tab .. ' elements i aquí hi han ' .. numGroups .. ' grups')
      end
    end

    -- do all sorts of validation here, so we can assume all params are good from now on.
    -- among other things, replace numerical values with mw.language:parseFormattedNumber() result


    chartHeight = height - (altLlegenda or 80)
    numGroups = #values
    numValues = #values[1]
    defcolor = defcolor or 'blue'
    colors[1] = colors[1] or defcolor
    scaleWidth = scalePerGroup and (ampleEscala or 80) * numGroups or (ampleEscala or 100)
    chartWidth = width -scaleWidth
    asGroups( 'unitsPrefix', unitsPrefix, true, true )
    asGroups( 'unitsSuffix', unitsSuffix, true, true )
    asGroups( 'colors', colors, true, true )
    asGroups( 'groupNames', groupNames, false, false )
    if stack and scalePerGroup then
      error( string.format( 'Assignació incorrecte: no són compatibles %s i %s.', keyword.stack, keyword.scalePerGroup ) )
    end
    for gi = 2, numGroups do
      if #values[gi] ~= numValues then error( keywords.group .. " " .. gi .. " no té el mateix nombre de valors que " .. keywords.group .. " 1" ) end
    end
    if #xlegends ~= numValues then error( 'Nombre incorrecte de ' .. keywords.xlegend .. '. SHauria de ser exactament ' .. numValues ) end
  end

  function extractParams()
    function testone( keyword, key, val, tab )
      i = keyword == key and 0 or key:match( keyword .. "%s+(%d+)" )
      if not i then return end
      i = tonumber( i ) or error("S'esperava un índex numèric per a la clau " .. keyword .. " en lloc de '" .. key .. "'")
      if i > 0 then tab[i] = {} end
      for s in mw.text.gsplit( val, '%s*' .. delimiter .. '%s*' ) do
        table.insert( i == 0 and tab or tab[i], s )
      end
      return true
    end

    for k, v in pairs( args ) do
      if k == keywords.width then
        width = tonumber( v )
        if not width or width < 200 then
          error( "Valor incorrecte per l'amplada (ha de ser un número, i almenys 200): " .. v )
        end
      elseif k == keywords.height then
        height = tonumber( v )
        if not height or height < 200 then
          error( "Valor incorrecte per l'alçada (ha de ser un número, i almenys 200): " .. v )
        end
      elseif k == keywords.ampleEscala then
        ampleEscala = tonumber(v)
        if not ampleEscala or ampleEscala <= 0 then
         error("el paràmetre ‘" .. keywords.ampleEscala .. "’ ha de ser positiu")
        end
      elseif k == keywords.altLlegenda then
        altLlegenda = tonumber(v)
        if not altLlegenda or altLlegenda <= 0 then
         error("el paràmetre ‘" .. keywords.altLlegenda .. "’ ha de ser positiu")
        end
      elseif k == keywords.stack then stack = true
      elseif k == keywords.yticks then yticks = tonumber(v) or -1
      elseif k == keywords.scalePerGroup then scalePerGroup = true
      elseif k == keywords.defcolor then defcolor = v
      elseif k == keywords.accumulateTooltip then accumulateTooltip = not nulOrWhitespace( v )
      elseif k == keywords.hideGroupLegends then hideGroupLegends = not nulOrWhitespace( v )
      else
        for keyword, tab in pairs( {
          group = values,
          xlegend = xlegends,
          colors = colors,
          tooltip = tooltips,
          unitsPrefix = unitsPrefix,
          unitsSuffix = unitsSuffix,
          groupNames = groupNames,
          links = links,
          } ) do
            if testone( keywords[keyword], k, v, tab )
              then break
            end
        end
      end
    end
  end

  function roundup( x ) -- returns the next round number: eg., for 30 to 39.999 will return 40, for 3000 to 3999.99 wil return 4000. for 10 - 14.999 will return 15.
    local ordermag = 10 ^ math.floor( math.log10( x ) )
    local normalized = x / ordermag
    local top = normalized >= 1.5 and ( math.floor( normalized + 1 ) ) or 1.5
    return ordermag * top, top, ordermag
  end

  function calcHeightLimits() -- if limits were passed by user, use them, otherwise calculate. for "stack" there's only one limet.
    if stack then
      local sums = {}
      for _, group in pairs( values ) do
        for i, val in ipairs( group ) do sums[i] = ( sums[i] or 0 ) + val end
      end
      local sum = math.max( unpack( sums ) )
      for i = 1, #values do yscales[i] = sum end
    else
      for i, group in ipairs( values ) do yscales[i] = math.max( unpack( group ) ) end
    end
    for i, scale in ipairs( yscales ) do yscales[i] = roundup( scale * 0.9999 ) end
    if not scalePerGroup then for i = 1, #values do yscales[i] = math.max( unpack( yscales ) ) end end
  end

  function tooltip( gi, i, val )
    if tooltips and tooltips[gi] and not nulOrWhitespace( tooltips[gi][i] ) then return tooltips[gi][i], true end
    local groupName = not nulOrWhitespace( groupNames[gi] ) and groupNames[gi] .. ': ' or ''
    local prefix = unitsPrefix[gi] or unitsPrefix[1] or ''
    local suffix = unitsSuffix[gi] or unitsSuffix[1] or ''
    return mw.ustring.gsub(groupName .. prefix .. mw.getContentLanguage():formatNum( tonumber( val ) or 0 ) .. suffix, '_', ' '), false
  end

  function calcHeights( gi, i, val )
    local barHeight = math.floor( val / yscales[gi] * chartHeight + 0.5 ) -- add half to make it "round" instead of "trunc"
    local top, base = chartHeight - barHeight, 0
    if stack then
      local rawbase = 0
      for j = 1, gi - 1 do rawbase = rawbase + values[j][i] end -- sum the "i" value of all the groups below our group, gi.
      base = math.floor( chartHeight * rawbase / yscales[gi] ) -- normally, and especially if it's "stack", all the yscales must be equal.
    end
    return barHeight, top - base
  end

  function groupBounds( i )
    local setWidth = math.floor( chartWidth / numValues )
    local setOffset = ( i - 1 ) * setWidth
    return setOffset, setWidth
  end

  function calcx( gi, i )
    local setOffset, setWidth = groupBounds( i )
    if stack or numGroups == 1 then
      local barWidth = math.min( 38, math.floor( 0.8 * setWidth ) )
      return setOffset + (setWidth - barWidth) / 2, barWidth
    end
    setWidth = 0.85 * setWidth
    local barWidth = math.floor( 0.75 * setWidth / numGroups )
    local left = setOffset + math.floor( ( gi - 1 ) / numGroups * setWidth )
    return left, barWidth
  end

  function drawbar( gi, i, val, ttval )
    if val == '0' then return end -- do not show single line (borders....) if value is 0, or rather, '0'. see talkpage

    local color, tooltip, custom = colors[gi] or defcolor or 'blue', tooltip( gi, i, ttval or val )
    local left, barWidth = calcx( gi, i )
    local barHeight, top = calcHeights( gi, i, val )
    
    -- borders so it shows up when printing
    local style = string.format("position:absolute;left:%spx;top:%spx;height:%spx;min-width:%spx;max-width:%spx;background-color:%s;-webkit-print-color-adjust:exact;border:1px solid %s;border-bottom:none;overflow:hidden;",
            left, top, barHeight-1, barWidth-2, barWidth-2, color, color)
    local link = links[gi] and links[gi][i] or ''
    local img = not nulOrWhitespace( link ) and mw.ustring.format( '[[Fitxer:Transparent.png|1000px|link=%s|%s]]', link, custom and tooltip or '' ) or ''
    table.insert( res, mw.text.tag( 'div', { style = style, title = tooltip, }, img ) )
  end


  function drawYScale()
    function drawSingle( gi, color, width, yticks, single )
      local yscale = yscales[gi]
      local _, top, ordermag = roundup( yscale * 0.999 )
      local numnotches = yticks >= 0 and yticks or
      		(top <= 1.5 and top * 4
      		or top < 4 and top * 2
          or top)
      local valStyleStr =
        single and 'position:absolute;height=20px;text-align:right;vertical-align:middle;width:%spx;top:%spx;padding:0 2px'
        or 'position:absolute;height=20px;text-align:right;vertical-align:middle;width:%spx;top:%spx;left:3px;background-color:%s;color:white;font-weight:bold;text-shadow:-1px -1px 0 #000,1px -1px 0 #000,-1px 1px 0 #000,1px 1px 0 #000;padding:0 2px'
      local notchStyleStr = 'position:absolute;height=1px;min-width:5px;top:%spx;left:%spx;border:1px solid %s;'
      for i = 1, numnotches do
        local val = i / numnotches * yscale
        local y = chartHeight - calcHeights( gi, 1, val )
        local div = mw.text.tag( 'div', { style = string.format( valStyleStr, width - 10, y - 10, color ) }, mw.getContentLanguage():formatNum( tonumber( val ) or 0 ) )
        table.insert( res, div )
        div = mw.text.tag( 'div', { style = string.format( notchStyleStr, y, width - 4, color ) }, '' )
        table.insert( res, div )
      end
    end

    if scalePerGroup then
      local colWidth = 80
      local colStyle = "position:absolute;height:%spx;min-width:%spx;left:%spx;border-right:1px solid %s;color:%s"
      for gi = 1, numGroups do
        local left = ( gi - 1 ) * colWidth
        local color = colors[gi] or defcolor
        table.insert( res, mw.text.tag( 'div', { style = string.format( colStyle, chartHeight, colWidth, left, color, color ) } ) )
        drawSingle( gi, color, colWidth, yticks )
        table.insert( res, '</div>' )
      end
    else
      drawSingle( 1, 'black', scaleWidth, yticks, true )
    end
  end

  function drawXlegends()
    local setOffset, setWidth
    local legendDivStyleFormat = "position:absolute;left:%spx;top:10px;min-width:%spx;max-width:%spx;text-align:center;vertical-align:top;"
    local tickDivstyleFormat = "position:absolute;left:%spx;height:10px;width:1px;border-left:1px solid black;"
    for i = 1, numValues do
      if not nulOrWhitespace( xlegends[i] ) then
        setOffset, setWidth = groupBounds( i )
        -- setWidth = 0.85 * setWidth
        table.insert( res, mw.text.tag( 'div', { style = string.format( legendDivStyleFormat, setOffset + 5, setWidth - 10, setWidth - 10 ) }, xlegends[i] or '' ) )
        table.insert( res, mw.text.tag( 'div', { style = string.format( tickDivstyleFormat, setOffset + setWidth / 2 ) }, '' ) )
      end
    end
  end

  function drawChart()
    table.insert( res, mw.text.tag( 'div', { class = 'chart noresize', style = string.format( 'margin-top:1em;max-width:%spx;', width ) } ) )
    table.insert( res, mw.text.tag( 'div', { style = string.format("position:relative;min-height:%spx;min-width:%spx;max-width:%spx;", height, width, width ) } ) )

    table.insert( res, mw.text.tag( 'div', { style = string.format("float:right;position:relative;min-height:%spx;min-width:%spx;max-width:%spx;border-left:1px black solid;border-bottom:1px black solid;", chartHeight, chartWidth, chartWidth ) } ) )
    local acum = stack and accumulateTooltip and {}
    for gi, group in pairs( values ) do
      for i, val in ipairs( group ) do
        if acum then acum[i] = ( acum[i] or 0 ) + val end
        drawbar( gi, i, val, acum and acum[i] )
      end
    end
    table.insert( res, '</div>' )
    table.insert( res, mw.text.tag( 'div', { style = string.format("position:absolute;height:%spx;min-width:%spx;max-width:%spx;", chartHeight, scaleWidth, scaleWidth, scaleWidth ) } ) )
    drawYScale()
    table.insert( res, '</div>' )
    table.insert( res, mw.text.tag( 'div', { style = string.format( "position:absolute;top:%spx;left:%spx;width:%spx;", chartHeight, scaleWidth, chartWidth ) } ) )
    drawXlegends()
    table.insert( res, '</div>' )
    table.insert( res, '</div>' )
    createGroupList( res, groupNames, colors )
    table.insert( res, '</div>' )
  end

  extractParams()
  validate()
  calcHeightLimits()
  drawChart()
  return table.concat( res, "\n" )
end

return {
  ['bar-chart'] = barChart,
  [keywords.barChart] = barChart,
  [keywords.pieChart] = pieChart,
}
--</syntaxhighlight>