Un Manuscrit bíblic és una còpia manuscrita d'una part del text de la Bíblia. La paraula Bíblia ve del grec biblion (llibre);manuscrit ve del llatí manu (mà) i scriptum (escrit). Els Manuscrits bíblics varien en mida, des dels minúsculs rotlles individuals que contenen alguns versets de les Escriptures (anomenats Tefillin) fins al gran còdex poliglota (llibres en diversos idiomes), que conté tant la Bíblia hebrea (Tanakh) i el Nou Testament, així com altres obres extra canòniques (fora del Cànon).

L'estudi dels manuscrits bíblics és important perquè les còpies manuscrites dels llibres poden contenir errors. La ciència de la crítica textual intenta reconstruir el text original dels llibres, especialment els publicats amb anterioritat a la invenció de la premsa.

Els manuscrits bíblics es divideixen en diferents categories en funció del seu suport o el seu tipus d'escriptura.

Manuscrits segons el seu suport:

  • En papir, fets de la tija de papir, planta molt abundant a Egipte, i que normalment es presenta en forma de rotlles.
  • En pergamí, fets de pell d'ovella o de vedella, es presenta en la forma de fulles.

Manuscrits escrits en grec segons el tipus d'escriptura:

Manuscrits més importants

modifica

Manuscrits més antics

modifica

Manuscrits més antics dels llibres del Nou Testament:

Llibre

Manuscrit més antic

Data

Estat

Evangeli segons Mateu

P64, P67, P104

c. 200

Fragments

Evangeli segons Marc

P45

c. 250

Fragments grans

Evangeli segons Lluc

P4, P75

c. 200

Fragment

Evangeli segons Joan

P52

c. 125-160

Fragment

Fets dels Apòstols

P38

segle III o IV

Fragment

Epístola als Romans

P46

c. 175-225

Fragments

Primera Epístola als Corintis

P46

c. 175-225

Fragments

Segona Epístola als Corintis

P46

c. 175-225

Fragments

Gàlates

P46

c. 175-225

Fragments

Epístola als Efesis

P46

c. 175-225

Fragments

Epístola als Filipencs

P46

c. 175-225

Fragments

Epístola als Colossencs

P46

c. 175-225

Fragments

Primera Epístola als Tessalonicencs

P46

c. 175-225

Fragments

Segona Epístola als Tessalonicencs

P92

segle III o IV.

Fragment

Primera Epístola a Timoteu

א

c. 350

Complet

Segona Epístola a Timoteu

א

c. 350

Complet

Epístola a Titus

P32

c. 200

Fragment

Epístola a Filemó

P87

segle iii.

Fragment

Epístola als Hebreus

P46

c. 175-225

Fragments

Epístola de Jaume

P23, P20

segle iii.

Fragment

Primera Epístola de Pere

P72

segle III o IV.

Fragments

Segona Epístola de Pere

P72

segle III o IV.

Fragments

Primera Epístola de Joan

P9

segle iii.

Fragment

Segona Epístola de Joan

P232

segle III o IV.

Fragment

Tercera Epístola de Joan

א

c. 350

Complet

Epístola de Judes

P72

segle III o IV.

Fragments

Apocalipsi

P98, P115

c. 275

Fragment