Marcel·la (neboda d'August)

Marcel·la és el nom dels següents personatges: