Matèria seca

La Matèria seca és la part que resta d'un material després d'extreure'n tota l'aigua possible a través d'un escalfament fet en condicions de laboratori. És una noció usada principalment en la biologia i l'agricultura.

Mostra preparada per la determinació de la matèria seca de la palla de dacsa per tal de produir energia.

En el laboratori el procediment consisteix a pesar i assecar la matèria (matèria fresca, en el seu estat natural) per escalfament en un forn de laboratori, arribant a una temperatura d'entre 103 i 105 °C (en el cas dels aliments) mentre que el temps que dura l'escalfament dependrà de cada substància. Un cop passat el temps d'escalfament es pesa el residu que serà la matèria seca.

Al mateix temps que s'extreu tota l'aigua possible desapareixen de la mostra components orgànics volàtils com amoni i alcohol.

Ús de la matèria secaModifica

  • Energies renovables: S'utilitza el concepte de matèria seca absoluta (que difereix del concepte general de matèria seca, en la qual encara hi ha un residu d'aigua no extreta en un laboratori convencional). S'aplica aquesta matèria seca per conèixer el rendiment en l'ús d'energia d'origen vegetal (llenya, biocombustibles, biomassa, etc.).
  • Indústria alimentària: S'utilitza la matèria seca determinada per un mètode gravimètric En el cas del formatge el percentatge de matèria seca per al consumidor es dona de forma diferent depenent del grup al qual pertany el formatge: El contingut en greix es presenta al comerç com un percentatge de greix sobre la matèria seca però, en canvi, en formatges tous és el contingut absolut referit a la matèria fresca.