Cremallera en moviment
Dues rodes dentades

Un mecanisme és un conjunt d'elements sòlids units per enllaços tals que els permeten tenir almenys un grau de llibertat i, per tant, un cert moviment. D'un mecanisme amb cap grau de llibertat se'n diu estructura i resta immòbil. Els mecanismes poden ser o formar part d'una màquina, tot i que no necessàriament; mentre que les estructures formen l'"esquelet" o xassís de màquines, edificis, escultures... La quantitat de mecanismes que s'empren és immensa. Es troben tant en coses senzilles, com pot ser una cremallera d'un pantaló, fins a coses molt més complicades, com poden ser acoblaments de naus espacials. Són exemples de mecanismes: El reductor de velocitat, el fre, ratera, el canvi de marxes, el motor de pistons, l'embragatge, la vàlvula, l'aixeta, la cadena del vàter, la porta, la politja, les tisores, la bicicleta, el patinet, la sínia, el penell, cadira plegable, els molinets de cafè, els molinets de vent, el paraigües, la caixa de canvis, el diferencial...