Es pot definir el mercat lliure com el sistema en el qual el preu dels béns o serveis s'acorda amb el consentiment entre els venedors i els consumidors, mitjançant les lleis de l'oferta i la demanda. Requereix per a la seva implementació de l'existència de la lliure competència, el que al seu torn requereix que entre els participants d'una transacció comercial no hi hagi coerció, ni frau, etc., o, més en general, que totes les transaccions siguin voluntàries.

A la pràctica el terme economia de lliure mercat és utilitzat com un terme descriptiu dels sistemes econòmics en un territori particular, usualment un estat nació. Implica que el sistema econòmic s'aproxima al model ideal. Aquest sistema concret pot ser descrit com més lliure que altres, com «relativament lliure» o com «no lliure», d'acord amb el criteri usat. Que l'economia hagi de ser lliure o el grau de llibertat desitjable o òptim o fins i tot el grau en el qual una economia és de fet lliure és una disputa política, constituint un dels aspectes més importants del debat polític econòmic modern.

Obres i referències modifica