Preu

l'assignació d'un valor monetari numèric a una mercaderia o servei

En economia, el preu és l'assignació d'un valor monetari numèric a una mercaderia o servei. El concepte de preu és central en microeconomia on és una de les variables més importants en la teoria del preu. Quan es parla del preu dels valors mobiliaris, de les divises, o de béns que tenen un preu a una borsa, hom en diu cotització.

Al mercat lliure, el preu es fixa mitjançant la llei de l'oferta i la demanda. En el cas de monopoli el preu es fixa mitjançant la corba que maximitza el benefici de l'empresa en funció dels costos de producció.

Al llarg del temps els preus poden créixer (inflació) o decréixer (deflació). Aquestes variacions es determinen mitjançant el càlcul de l'índex de preus, com per exemple l'Índex de Preus al Consum (IPC), l'Índex de Preus Industrials (IPI), etc.

Fixació del preu [cal citació]Modifica

El preu és un dels elements de la barreja de màrqueting (màrqueting mix o també conegut com les quatre p). Els altres són: producte, promoció (publicitat) i plaça (distribució, a la Mercadotècnia de productes tangibles). Als que caldria afegir: persones, procés i Evidència Física (Physical evidence) (en el cas del Màrqueting de Serveis)

La fixació de preus comprèn preguntes com:

 • Quant cobrar per un producte o servei?
 • Quins són els objectius de la fixació de preus?
 • Utilitzem preus per maximitzar el benefici?
 • Com hem de calcular el preu?: (Sumant al cost un percentatge de benefici, basant-nos en la demanda o el valor, per càlcul de la taxa de retorn o per comparació amb la competència?
 • Hi hauria d'haver un únic preu o utilitzar diferents preus segons el canal de distribució, tipus de consumidor, etc.?
 • Haurien de canviar els preus segons les àrees geogràfiques?
 • Hauria d'haver rappels o descomptes per quantitat?
 • Quins preus estan cobrant els competidors?
 • Utilitzem una estratègia de preu de penetració o selectiva?
 • Quina imatge volem que comuniqui el preu?
 • Utilitzem preus psicològics?
 • Com és la sensibilitat del consumidor a l'elasticitat del preu?
 • Es poden utilitzar preus en temps real?
 • És apropiada la discriminació de preus?
 • Hi ha restriccions legals al manteniment de preus minoristes, a la fixació coordinada de preus o la discriminació de preus?
 • Fins a quin punt podem ser flexibles en la fixació de preus?: Com més competitiu és el mercat menys flexibilitat existeix.
 • La base del preu està determinada per factors de producció com costos (sovint, només els costos variables es consideren), economies d'escala, costos marginals i grau de palanquejament operatiu?
 • El sostre del preu està determinada per factors de demanda com elasticitat dels preus?
 • Existeixen consideracions sobre preus de transferència?
 • Quines possibilitats hi ha de veure'ns embolicats en una guerra de preus?
 • Com ha de ser el preu de visible? - ¿Hauria de ser neutre? (P.ex. no ser un factor important de diferenciació), ¿Hauria de ser molt visible? (per ajudar a promocionar un entorn de productes barats o per reforçar la imatge de prestigi d'un producte de qualitat), o hauria d'estar amagat? (per tal de permetre als responsables de màrqueting generar interès en el producte no destorbar per les consideracions de preu).
 • S'ha de fer consideracions sobre el preu d'altres productes relacionats?
 • Quins són els costos de comprar el producte no relacionats amb el preu? (P.ex. desplaçar fins a la botiga, temps d'espera a la botiga, elements desagradables associats al producte - dentista → dolor; peix → olor).
 • Quines formes de pagament haurien d'acceptar? (en efectiu, xec, targeta de crèdit, etc.)

Un 'preu ben escollit' hauria de permetre tres coses:

 • aconseguir els objectius financers de la companyia (p. ex. beneficis)
 • ajustar-se a la realitat del mercat (compraran els consumidors el producte al preu indicat?)
 • mantenir una posició de producte i ser coherent amb les altres variables del màrqueting mix.
  • El preu està influït pel tipus de canal de distribució utilitzat, el tipus de promoció / promocions utilitzades i la qualitat del producte.
   • el preu necessitarà normalment ser relativament alt si la fabricació és cara, la distribució és exclusiva i el producte rep suport de publicitat massiva i campanyes promocionals.
   • un preu baix pot constituir un substitutiu viable de la qualitat del producte, promocions efectives o un gran esforç en vendes per part dels distribuïdors.

Des del punt de vista de màrqueting, un "preu eficient" és un preu que està molt a prop del màxim preu que un consumidor està disposat a pagar. En termes econòmics, és un preu que transfereix la major part del valor obtingut pel consumidor al productor.

El 'preu efectiu' és el preu que la companyia rep després de descomptar els descomptes, promocions i altres incentius.

Un 'producte de ganxo', és un article que té un preu tan baix que actua com a promoció per empènyer els clients dins de l'establiment i que comprin altres productes.

La 'relació qualitat/preu' es refereix a la percepció de la majoria dels consumidors que relacionen un preu alt amb una major qualitat. La creença és més important amb productes complexos que són difícils de provar o productes d'experiència que no poden ser provats fins que són usats (com la majoria dels serveis) Com més gran és la incertesa que envolta el producte, més gran nombre de consumidors depenen de la hipòtesi de la relació qualitat/preu i més estan disposats a pagar.

'Preu de prestigi' és l'estratègia de preus que se situa en el punt més alt (o prop) de la gamma de preus. La gent comprarà un preu de prestigi quan:

 • 1) Crequin que el preu elevat és un indicatiu de bona qualitat.
 • 2) Crequin que és un signe de valor. És un signe per a altres que pertanyen a un grup exclusiu; i
 • 3) Requereixen un funcionament perfecte en la seva aplicació. El cost del mal funcionament del producte és massa alt com per no comprar el millor. Per exemple, un marcapassos.

Els preus basats en la demanda es refereixen a qualsevol dels mètodes que es fixen en la demanda per fixar els preus. Inclouen: discriminació de preus, preus psicològics, preu per agrupació de producte, preus d'introducció, línia de preus o preu de prestigi.