La micròspora o microsporòcit és l'espora masculina dels esporòfits.

Les micròspores es fan a través de la meiosi a partir d'una cèl·lula mare diploide, que forma una tètrada (4) de micròspores haploides. Després de la microgametogènesi, la micròspora esdevé en el gra de pol·len, que és el gametòfit masculí. El gra de pol·len forma el tub polínic per a fecundar el sac embrionari, que és el gametòfit femení.

Esquema de la formació de micròspores

Les micròspores es formen al sac pol·línic que es troba en l'estam de les angiospermes i en el conus estaminats de les gimnospermes.