Instruccions per segon

(S'ha redirigit des de: Milions d'instruccions per segon)

Instruccions per segon (IPS) és una mesura de la velocitat de l'ordinador. Alguns valors exposats d'IPS han representat "pics" en taxes d'execució artificials amb seqüències d'instruccions amb poques branques, mentre que un treball real que consta d'una combinació d'instruccions i d'aplicacions, algunes de les quals tarden més a executar que d'altres. El rendiment de la jerarquia de memoria també afecta notablement al rendiment del processador, a penes una qüestió considerada en els càlculs dels MIPS. A causa d'aquests problemes, els investigadors van crear uns tests estandarditzats com SPECint per mesurar (possiblement) el rendiment efectiu real en les aplicacions utilitzades amb més freqüència.

El termes és comunament utilitzat amb l'associació d'un valor numèric com milers d'instruccions per segon (kIPS), milions d'instruccions per segon (MIPS), o milions d'operacions per segon (MOPS).

Milers d'operacions per segon (kIPS) modifica

Abans que els benchmarks estàndard estiguessin disponibles, la classificació de la velocitat mitjana dels computadors estava basada amb càlculs amb una combinació d'instruccions, els resultats es mostren amb kilo Instruccions Per Segon (kIPS). El més famós va ser la combinació de Gibson, feta per J Gibson d'IBM per aplicacions científiques. Altres classificacions també van ser desenvolupades per aplicacions comercials. Computer Speeds From Instruction Mixes pre-1960 to 1971 té el resultat d'aproximadament 175 computadors, proporcionant classificacions científiques i comercials. Per IBM, el primer càlcul amb la combinació Gibson mostra que en 1954 l'IBM 650 a 0.06 kIPS, i en 1956 l'IBM 705 a 0.5 kIPS. Els resultats són principalment per IBM, peks altres es coneix com a BUNCH - Burroughs, Univac, NCR, CDC i Honeywell.

Un miler d'instruccions per segon (kIPS) és rarament utilitzat, com molts dels microprocessadors actuals poden executar bastant milions d'operacions per segon. Un miler significa mil, no 1024.

kIPS també és el nom comú d'un acudit per als dissenys de microprocessadors de 16 bits desenvolupats per estudiants no graduats encara en enginyeria informàtica, que utilitzen el llibre Computer Organization and Design per Patterson i Hennessy (ISBN 1-55860-428-6), el qual explica els conceptes de l'arquitectura de computadors en termes de l'arquitectura MIPS. Aquestes arquitectures tendeixen a ser una versió reduïda de l'arquitectura MIPS R2000.

Milions d'instruccions per segon modifica

Els MIPS no són compatibles entre arquitectures de CPU. Aquesta i altres limitacions de la unitat liderada per diversos enginyers informàtics va portar a definir MIPS com "Meaningless Indicator of Processor Speed."

L'equivalent de MIPS per l'aritmètica en punt flotant són els FLOPS, en què s'aplicarà la mateixa advertència.

A finals de la dècada de 1970, el rendiment dels minicomputadors es va comparar utilitzant els VAX MIPS, on els computadors van ser mesurats amb una tasca del seu rendiment contrastada amb el VAX 11/780 que va ser comercialitzat com una màquina d'"1 MIPS". (Aquesta mesura també és coneguda com el "VAX Unit of Performance" o VUP. Encara que ortogràficament incorrecta, la "S" de "VUPs" molts cops és escrita amb majúscules.) Aquest va ser triat perquè 11/780 era aproximadament equivalent en el rendiment d'un IBM System/370 model 158-3, que va ser comunament acceptat en el món de la computació com a corredor d'1 MIPS.

Alguns dels reclams del rendiment dels minicomputadors van estar basats amb la versió Fortran del Whetstone benchmark. Aquest produeix una classificació amb una velocitat artificial en milions d'instruccions Whetstone per segon (MWIPS). Whetstone Benchmark History and Results proporciona uns 700 resultats per minicomputadors, mainframes, supercomputadors i PCs. El VAX 11/780 amb FPA (1977) mostra que té una classificació de 1.02 MWIPS.

Les velocitats eficaces en MIPS són altament dependents del llenguatge de programació utilitzat. The Whetstone Report té una taula on mostra les velocitats MWIPS dels PCs a través de primers intèrprets i compiladors fins als llenguatges moderns. El primer compilador va ser BASIC (1982) on amb una CPU 8088/87 a 4.8 MHz va obtindre 0.01 MWIPS. El resultat en un processador Core 2 Duo (1 CPU 2007) 2.4 GHz varia de 9.7 MWIPS utilitzant un intèrpret BASIC, 59 MWIPS per mitjà d'un compilador BASIC, 347 MWIPS utilitzant Fortran 1987, 1534 MWIPS per mitjà HTML/Java a 2403 MWIPS utilitzant un llenguatge modern C/C++. El codi font, versions pre-compilades i els resultats en PCs, per aquest i altres benchmarks que mesuren MIPS, estan disponibles a Roy Longbottom’s PC Benchmark Collection (Free).

La majoria dels principals microprocessadors de 8 i 16 bits van tenir el seu remdiment mesurat en kIPS (milers d'instruccions per segon), que és equivalent a 0.001 MIPS. El primer microprocessador de propòsit general, l'Intel i8080, corria a 640 kIPS. El microprocessador Intel i8086, el primer microprocessador de 16 bits en la línia de processadors fet per Intel i utilitzat en els ordinadors IBM PC, corria a 800 kIPS. Els primers PCs (386) de 32 bits corrien aproximadament a 3 MIPS.

zMIPS fa referència a la mesura de MIPS utilitzada internament per IBM per classificar els seus servidors mainframe (zSeries, IBM System z9, i IBM System z10).

Cronologia d'instruccions per segon modifica

Processador IPS IPS/MHz Any Font
Paper i llapis (per comparació) 0,0119 IPS n/a 1892 [1]
Intel 4004 92 kIPS a 740 kHz[2] 0'124 1971
IBM System/370 model 158-3 1 MIPS ? 1972
Intel 8080 640 kIPS a 2 MHz 0'32 MIPS/MHz 1974
VAX-11/780 500 kIPS ? 1977
Motorola 68000 1 MIPS a 8 MHz 0'125 MIPS/MHz 1979
Intel 286 2'66 MIPS a 12 MHz 0'22 MIPS/MHz 1982 [3]
Motorola 68020 4 MIPS a 20 MHz 0'2 MIPS/MHz 1984
ARM2 4 MIPS a 8 MHz 0'5 MIPS/MHz 1986
Motorola 68030 11 MIPS a 33 MHz 0'33 MIPS/MHz 1987
Intel 386DX 8'5 MIPS a 25 MHz 0'34 MIPS/MHz 1988
Motorola 68040 44 MIPS a 40 MHz 1'1 MIPS/MHz 1990
Intel 486DX 54 MIPS a 66 MHz 0'818 MIPS/MHz 1992
Motorola 68060 88 MIPS a 66 MHz 1'33 MIPS/MHz 1994
Intel Pentium Pro 541 MIPS a 200 MHz 2'705 MIPS/MHz 1996 [4]
ARM 7500FE 35'9 MIPS a 40 MHz 0'897 MIPS/MHz 1996
PowerPC G3 525 MIPS a 233 MHz 2'253 MIPS/MHz 1997
Zilog eZ80 80 MIPS a 50 MHz 1'6 MIPS/MHz 1999 [5]
Intel Pentium III 1.354 MIPS a 500 MHz 2'708 MIPS/MHz 1999
Freescale MPC8272 760 MIPS a 400 MHz 1'9 MIPS/MHz 2000 [6] Integrated Communications Processors
AMD Athlon 3.561 MIPS a 1.2 GHz 2'967 MIPS/MHz 2000
AMD Athlon XP 2400+ 5.935 MIPS a 2.0 GHz 2'967 MIPS/MHz 2002
Pentium 4 Extreme Edition 9.726 MIPS a 3.2 GHz 3'039 MIPS/MHz 2003
ARM Cortex A8 2.000 MIPS a 1.0 GHz 2'0 MIPS/MHz 2005 [7]
AMD Athlon FX-57 12.000 MIPS a 2.8 GHz 4'285 MIPS/MHz 2005
AMD Athlon 64 3800+ X2 (Dual Core) 14.564 MIPS a 2.0 GHz 7'282 MIPS/MHz 2005 [8]
Xbox360 IBM "Xenon" Triple Core 19.200 MIPS a 3'2 GHz 2'0 MIPS/MHz 2005
PS3 Cell BE (PPE solament) 10.240 MIPS a 3.2 GHz 3'2 MIPS/MHz 2006
AMD Athlon FX-60 (Dual Core) 18.938 MIPS a 2.6 GHz 7'283 MIPS/MHz 2006 [8]
Intel Core 2 Extreme X6800 27.079 MIPS a 2.93 GHz 9'242 MIPS/MHz 2006 [8]
Intel Core 2 Extreme QX6700 49.161 MIPS a 2.66 GHz 18'481 MIPS/MHz 2006 [9]
P.A. Semi PA6T-1682M 8.800 MIPS a 2.0 GHz 4'4 MIPS/MHz 2007 [10]
Intel Core 2 Extreme QX9770 59.455 MIPS a 3.2 GHz 18'58 MIPS/MHz 2008 [11]
Intel Core i7 Extreme 965EE 76.383 MIPS a 3.2 GHz 23'86 MIPS/MHz 2008 [12]

Històric de dades modifica

Vegeu també modifica

Referències modifica