Un model estadístic és una expressió simbòlica en forma d'igualtat o equació que es fa servir en tots els dissenys experimentals i en la regressió per indicar els diferents factors que modifiquen la variable de resposta.

El model estadístic més simple és l'utilitzat en els dissenys complets aleatoritzats (DCA). El seu model és:

On

I = és la variable de resposta d'interès
μ = mitjana general de la població sobre la qual s'està treballant
t = és la variació que s'atribueix als nivells del factor que s'està avaluant (efecte dels tractaments)
ξ = és la variació dels factors no controlats (l'error experimental)
i = i -èsim tractament
j = j -èsima repetició de cada tractament
j ( i ) = és la variació de les unitats experimentals niat en els tractaments

Els models estadístics poden ser lineals o no lineals.