Una morrena són els materials i sediments barrejats amb neu que són empesos per la llengua d'una glacera. Solen ser fragments de roca, grava o argila. Existeixen diferents tipus de morrena que depenen de la seva relació amb la glacera:

  • morrena de fons: materials situats sota el gel, en contacte amb la superfície,
  • morrena lateral: els sediments se situen al marge de la glacera,
  • morrena central o mediana: formada per la unió de morrenes laterals a la confluència de dues glaceres a la mateixa vall,
  • morrena frontal o terminal: dipòsits de sediments a la zona de desgel de la glacera.
Morrena
Morrenes al Canadà
Morrena del llac de Garda