Mot primitiu

Un mot primitiu és la paraula més simple d'una família, la que conté l'arrel o lexema del que parteix qualsevol mot derivat sense cap afix o morfema. L'estudi dels mots primitius o derivats pertany a la morfologia.

Així, per exemple, taula és el mot primitiu de tauleta, que és un mot derivat, ja que al lexema taul, que aporta el significat bàsic de moble que contenen tots els membres de la família lèxica, tauleta afegeix un diminutiu eta.