Motiu (art)

Un motiu en arts visuals és un tema bàsic a desenvolupar. Pot ser un element d'un patró o una imatge. Pot repetir-se, com al cas dels estampats, ratlles, punts o arabescos, o ocórrer una sola vegada. Pot ser un arquetip, una al·legoria, un mite, un logotip o un element iconogràfic, per exemple. Poden buscar crear efectes emocionals, com típicament als anuncis i al cinema. Per exemple, el cinema negre sol utilitzar motius visuals per a establir estats d'ànim. Altres exemples de motius són la jove i la bèstia, i la mort i la donzella, ambdós típics del renaixement i del romanticisme. L'art ornamental o decoratiu pot descompondre's en diferents elements, que poden ser anomenats motius. Tal com passa en l'art tèxtil, el motiu pot ser repetit diverses vegades en un estampat.

Motiu d'un estampat de caixmir
The Grammar of Ornament Egyptian No 7 (plate 10), image #20