Moviment directe (sentit directe) modifica

 
El moviment mensual de la Lluna és un cas de moviment directe , que des del hemisferi Nord s'aprecia amb sentit antihorari.

En Astronomia el moviment directe pot ser definit de diferents maneres:

* Moviment de rotació d'un astre en sentit antihorari, vist des de sobre del pol Nord solar.
* Moviment d'un cos en la seva òrbita, en sentit igualment antihorari, vist des de sobre del pol Nord solar.
* Moviment de Oest a Est d'un astre en l'esfera celeste, vist mirant cap al Sud.

Aquest és el moviment mensual de la Lluna, des de l'hemisferi Nord. Surt per l'Est en fase creixent, i aproximadament dues setmanes després llueix a l'Oest en la seva fase plena, descrivint un moviment antihorari des d'aquest hemisferi.

Moviment retrògrad (sentit retrògrad) modifica

 
El moviment diari aparent del Sol de est a oest és un moviment retrògrad i, per al hemisferi Nord, de sentit horari

Moviment retrògrad és l'oposat al directe . Aquest és el moviment diürn del Sol,[1] d'est a oest, en sentit horari, així mateix des de l'hemisferi Nord. Podem definir com:

* La rotació d'un cos en sentit horari, vist des de sobre del pol Nord solar.
* El moviment d'un cos en el seu òrbita, en sentit horari, vist des de sobre del pol Nord solar.
* El moviment de est a oest d'un astre en l'esfera celeste, vist mirant cap al Sud.

Dels planetes del sistema solar només dos tenen rotació retrògrada: Venus i Urà. La inclinació axial dels cossos amb moviment retrògrad és major de 90 º. Així, Venus està inclinat 177,36 º respecte a la seva òrbita, i Urà 97,86 º.

El moviment directe i retrògrad estan definits considerant una determinada posició de l'observador (des de sobre del pol nord solar), i per a una determinat sentit de la seva visual (mirant cap al sud). Per tant un moviment serà directe o retrògrad amb independència de l'observador. Una altra cosa és que sigui apreciat per ell en sentit horari o antihorari. Així, el moviment orbital de la Lluna és directe tant en l'hemisferi Nord com a l'hemisferi Sud, però en aquell serà antihorari , i en aquest horari . Anàlogament, el moviment diürn del Sol - retrògrad -, serà horari per a un observador del Nord, i antihorari per a un altre del Sud. Diguem que directe o retrògrad són el veritable sentit del moviment, mentre que sentit horari o antihorari és circumstancial, dependent de la posició.

Notes modifica

  1. El moviment diürn del Sol és lleugerament més lent que el de les estrelles llunyanes. El seu període és un dia solar de 24 hores, mentre que el de les estrelles és un dia sideri, uns 4 minuts més curt.

Vegeu també modifica