NOAEL, acrònim anglès de No Observed Adverse Effect Level, és a dir, la dosi sense efecte advers observable, mesura el nivell d'exposició màxim d'un organisme a un xenobiòtic, nivell al qual no s'observa cap alteració biològica o estadísticament significativa en la població exposada comparant amb el control adient.[1][2] En toxicologia és la dosi o concentració més alta d'una substància (fàrmac, etc.) o agent (radiació, etc.), a la que es pot exposat un organisme sense que s'observi cap efecte advers. Dosis o concentracions més elevades donarien lloc a l'aparició d'efectes adversos.[3] Aquest nivell pot ser usat en el procés d'establiment de la relació dosi-resposta, pas fonamental en la majoria de metodologies de valoració de riscos. Durant el desenvolupament d'un fàrmac, la NOAEL d'una nova molècula és primer valorada en animals de laboratori per tal d'establir la dosi inicial (segura) en les posteriors proves clíniques en humans.

ReferènciesModifica

  1. Seton Resource Center
  2. IUPAC glossary of terms used in toxicology
  3. Faustman, E.M., Omenn, G.S. Risk assessment. (2001) In: C. D. Klaassen (ed.): Casarett & Doull's Toxicology, 6. ed., McGraw-Hill, New York, pp. 92-94. ISBN 0-07-134721-6.