Neolític mitjà

període històric
Paleolític
Paleolític inferior
Paleolític mitjà
Paleolític superior
Epipaleolític
Mesolític
Neolític
Neolític antic
Neolític mitjà
Neolític final
Edat del coure
Edat del bronze
Cultura dels túmuls
Cultura dels camps d'urnes
Edat del ferro
Cultura de Hallstatt
Cultura de La Tène

El neolític mitjà o ple pot situar-se entre el 3500 aC i el 2500 aC.

En aquest període la ceràmica arriba a una plena difusió. La més estesa és la ceràmica de tipus d'acanaladora.

Crida l'atenció la desaparició dels cultius agrícoles, que havien començat a desenvolupar-se i que ara quasi desapareixen sense que se'n sàpiguen les causes.

En aquest període es van produir desplaçaments massius de poblacions que es van assentar a zones geogràfiques determinades. A Catalunya es percep clarament l'assentament d'una població procedent segurament de Suïssa i del nord d'Itàlia, que va empènyer els primers emigrants orientals del període anterior cap al sud. Aquestos emigrants instal·lats a Catalunya, que constituïren la cultura dels sepulcres de fossa van aportar una cultura de base agrícola i ramadera, que establia els seus poblets de cabanes als plans, enterrant-se en sepulcres de fossa, sempre llunyans de coves, el que demostra que no les utilitzaven. Sens dubte passada la primera època d'invasió, i assentada sòlidament la població, aquestos emigrants van poder adoptar nous costums funeraris, religiosos, econòmics i socials, influïts no solament per la cultura d'allà on venien sinó també per les restes de la cultura mesolítica anterior a la primera emigració oriental, i per aquesta primera cultura oriental.

En aquesta esta època ja van aparèixer alguns elements de bronze a França, cap al final del període.

Cultures destacades del neolític mitjàModifica

ReferènciesModifica

Alimen, Maria-Henriette; Marie-Joseph, Steve. Prehistoria (en castellà). Mexico DF, Madrid i Buenos Aires: Siglo XXI, 1970 (Historia universal, volum 1). ISBN 84-323-0034-9.