Nobiliario vero

Nobiliario vero o Libro intitulado nobiliario vero perfetamente copylado e ordenado por el onrrado cauallero Feranto Mexia veynte quatro de Jahen[1] és un tractat de noblesa i cavalleria escrit el 1485 per Hernán Mexía i editat a Sevilla el 1492.

AntecedentsModifica

El Nobiliario Vero s'emmarca en el conjunt d'obres del segle XV que estudien la noblesa i la cavalleria com ara Doctrinal de caballeros d'Alfonso de Cartagena i Tratado de las armas de Diego de Valera; àdhuc el mateix Hernán Mexía havia publicat amb anterioritat Espejo de verdadera nobleza. Totes elles semblen inspirar-se en De insigniis et armis de Bártolo de Sassoferrato, traduïda al castellà al segle XV i en Arbre des batailles d'Honoré Bonnet, que és citat pel mateix Mexía i havia estat traduït al castellà per Diego de Valera

ObraModifica

L'obra es divideix en un pròleg i tres parts:

  • Pròleg: l'obra es dedica al rei Ferran II d'Aragó «el Catòlic»
  • Llibre Primer: una història universal des d'Adam i Eva, i que té finalitat explicar quins foren els orígens que portaren a l'aparició de la noblesa. Segueixen després uns capítols dedicats a enumerar amb minuciositat les cerimònies dels diferents oficis i dignitats nobiliàries.
  • Llibre Segon: es discuteixen les conclusions a les que havia arribat Bártolo de Sassoferrato a De insigniis et armis.
  • Llibre Tercer: tracta sobre les armes, insígnies, blasons, senyals i banderes; de la seva invenció i ús, i sobre quins metalls, colors, significats i formes són els més adients.

EdicionsModifica

El tractat fou redactat el 1485 i publicat successivament:

  • Versió primària redactada entre 1477 i 1478, de 159 folis
  • Versió final del 1485, de 186 folis. Biblioteca universitària de Salamanca (BUS 2414)
  • 1 edició: 1492, Sevilla per Pedro Brun i Juan Gentil; Biblioteca Nacional de Madrid n'hi ha un exemplar (I-1280) d'aquesta edició BNM nº3311.

NotesModifica

  1. També Libro intitulado nobiliario perfectamente copylado e ordenado por el onrrado cauallero Feranto Mexia veynte quatro de Jahen.

BibliografiaModifica