Les restes pavimentades de l'antiga Via Nomentana, assignada per connectar Roma amb Nomentum

Nomentum fou una ciutat llatina situada a l'est de Crustumerium. Fou colònia d'Alba Longa, i va esdevenir municipi romà el 337 aC. El districte era conegut pels seus vins. Correspon a la moderna Lamentana Vecehia.