Peó endarrerit

Aquest article empra la notació algebraica per descriure moviments d'escacs.
Chess zhor 26.png
Chess zver 26.png a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8 Chess zver 26.png
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 pd d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 xx d5 pd e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 pl e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 xo d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 xo d1 e1 f1 g1 h1
Chess zhor 26.png
El peó negre de c6 és un típic exemple d'un peó endarrerit. Es pot posar un cavall blanc a c5 (la x) o una torre blanca a c2 i c1 (els punts)

En escacs, un peó endarrerit és un peó que està per darrere dels peons del mateix color situats en columnes adjacents i que no es pot avançar sense perdre material, normalment el peó que està endarrerit.

En la posició del diagrama, el peó negre de c6 està endarrerit. Els peons endarrerits normalment són un desavantatge posicional, ja que són difícils de defensar. També, l'oponent pot posar una peça en el hole al davant del peó sense risc que un peó l'expulsi i evitar per tant que aquest pugui ser avançat. Si el peó endarrerit està en una columna semioberta, com en aquest cas, el desavantatge és molt més gran, ja que pot ser atacat molt més fàcilment per una torre o una dama contrària. Les peces poden esdevenir febles quan estan encarregades de protegir un peó endarrerit.

La teoria d'obertures moderna té diverses obertures en què un dels jugadors deixa deliberadament un peó endarrerit, a canvi d'un millor desenvolupament. Els exemples més notables són a la variant Najdorf i la variant Pelikan-Sveshnikov de la defensa siciliana. En aquestes variants el negre té un peó endarrerit a d6 a canvi de millor joc de peces i del control del centre.

Chess zhor 26.png
Chess zver 26.png a8 rd b8 c8 bd d8 qd e8 kd f8 bd g8 h8 rd Chess zver 26.png
a7 pd b7 pd c7 d7 e7 f7 pd g7 pd h7 pd
a6 b6 c6 nd d6 pd e6 f6 nd g6 h6
a5 b5 nl c5 d5 e5 pd f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 pl f4 g4 h4
a3 b3 c3 nl d3 e3 f3 g3 h3
a2 pl b2 pl c2 pl d2 e2 f2 pl g2 pl h2 pl
a1 rl b1 c1 bl d1 ql e1 kl f1 bl g1 h1 rl
Chess zhor 26.png
Siciliana Sveshnikov, després de 6...d6

Després de les jugades 1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 (or 4...e5!? 5.Cb5 d6 - la variant Kalashnikov) 5.Cc3 e5!? 6.Cdb5 d6 (diagrama de la dreta), les negres tenen un peó endarrerit a d6, però les blanques han de patir el desplaçament dels seus cavalls del centre després de 7.Ag5 a6 8.Ca3 b5 9.Axf6 gxf6! 10.Cd5 (evitant l'amenaça de forquilla contra els cavalls) 10...f5! [o 10...Ag7 11.c3 (facilitant al cavall d'a3 el retorn al centre a través de la ruta Ca3-c2-e3) 11...f5!] 11.c3 Ag7, etc.