Període boreal

(S'ha redirigit des de: Període Boreal)

En la paleoclimatologia, el període boreal és la primera etapa de l'Holocè dins la seqüència del nord d'Europa de la classificació de Blytt-Sernander. S'estén entre el 9000 i el 7500 aC.

El període boreal també s'identifica per la seva característica zona de pol·len. Ell boreal va ser precedit pel període Dryas recent, la darrera fase freda del Plistocè, i va ser seguit pel període Atlàntic, que era un període més càlid i humit que el clima europeu actual.

Subdivisió del període borealModifica

Afinat el sistema de classificació de Blytt-Sernander scheme, el primer estadi del Boreal es va dividir en una fase de transició Pre-boreal seguida del Boreal pròpiament dit. En alguns esquemes actuals basats en les zones de pol·len també es diferencia entre un pre-Boreal (zona de pol·len IV), un Boreal primerenc (zona de pol·len V) i un Boreal tardà (zona de pol·len VIa, b i c).

DatacióModifica

 
Anells en el pi

La data generalment acceptada per al final del Dryas recent i l'inici del Pre-Boreal és 11.500 Before Present calibrat. L'inici del període és relativament sobtat definit per una alça en la temperatura de 7 °C en només 50 anys. La data es basa en els nuclis de gel perforats a Groenlàndia, els quals donen 11.640 BP per al Dryas recent tardà i 11.400 BP per al Pre-Boreal primerenc.

 
Varves

Tanmateix altres estimacions fetes per varva o dendrocronologia proporcionen dates que varien en fins a 1.000 anys.

 
Distribució de la tefra

La tefra de Saksunarvatn (una capa de cendra volcànica dipositada), es data en el gel de Groenlàndia en 10.180±60 BP; en dipòsits lacustres de Krakenes a Noruega s'han calibrat com de 10.010–9,980 anys BP; en llacs d'Alemanya del nord-est en 10.090 BP calibrats.

 
Torba

L'estudi de les torberes del nord-oest de Rússia són la base per a la divisió del PreBoreal (PB) en PB-1, 10.000-9.800, i PB-2, 9.800–9.300 BP sense calibrar.

DescripcióModifica

 
Tundra

Anteriorment al Pre-Boreal, Euràsia estava en el període fred del Dryas recent i gairebé tota estava dins d'una contínua banda de tundra, incloent-hi regions amb taigà. Hi havia un gran nombre d'herbívors.

Amb el Pre-Boreal s'inicià una abrupta pujada de les temperatures que canvià l'ecosistema. Els boscos substituïren els paisatges herbacis oberts i hi va haver un canvi de la fauna, la fauna antiga persistí durant un ceert temps,però, a Àsia Central.

El nivell del mar s'alçà i aïllà per exemple Irlanda, la qual, al principi del Boreal, va experimentar un empobriment de la seva fauna i flora. La Gran Bretanya, en canvi va quedar aïllada al final del Boereal.

Els humans es van adaptar al canvi migrant cap a l'est seguint el desplaçament dels grans mamífers o restant com caçadors-recol·lectors dels boscos o pescadors de les zones aquàtiques interiors o marines. A Amèrica aquesta va ser la fase Paleoíndia.

FloraModifica

 
Bosc de bedolls prop de Ruovesi, Finlàndia

Durant la zona de pol·len Pre-Borea zona IV, grans quantitats de pol·len d'arbre substituïren el pol·len herbaci de la tundra. Entre ells hi havia els bedolls Betula pubescens i Betula pendula, acompanyats per la servera Sorbus aucuparia i el pollancre, Populus tremula. Especialment sensibles a l'alça de les temperatures i ràpidament desplaçat cap al nord van ser els ginebres Juniperus nana i J. communis, substituïts pels pins.

En la ja més càlida zona de pol·len zona V, Corylus avellana (i els pins s'expandiren, Al Boreal tardà s'estengueren els caducifolis com els roures. Pins, bedolls i avellaners es reduïren en favor dels gèneres Quercus, Ulmus, Tilia i Alnus. En els aiguamolls predominava Typha latifolia.

FaunaModifica

 
Ós bru als Pirineus

Des de refugis de fauna d'Itàlia, Espanya i els Balcans el nou bosc del nord d'Europa es poblà d'animals com la tortuga Emys orbicularis.

 
Ur reconstruït

Els ungulats del bosc inclouen: Cervidae Cervus elaphus, Capreolus capreolus, Alces alces, Sus scrofai Bos primigenius (ur). Els depredadors inclouen: Canis lupus, Ursus arctos, Lynx lynx i Felis sylvestris.

A les aigües interiors hi vivien, entre d'altres: Castor fiber, Lutra lutra i peixos coms Esox lucius i Siluris glanis..

HumansModifica

El Preboreal-Boreal a Europa va ser l'època de transició entre el paleolític i el Mesolític.