Pertinença

En la teoria de conjunts la pertinença d'un element a un conjunt és la propietat de pertànyer l'element al conjunt. Es denota per ∈.[1]

La pertinença es pot definir en termes de la funció característica del conjunt. Això és, una funció que donat un element x retorna un valor 1 si l'element és del conjunt i 0 si no ho és. Així, la funció característica del conjunt A correspon a una funció tal que si i només si .

En la teoria dels conjunts difusos, la pertinença és parcial i ve representada per les funcions de pertinença: funcions de X en .

ReferènciesModifica

  1. Maths, Sangaku. «Definició i notació de conjunts - Fonaments de les matemàtiques». [Consulta: 11 octubre 2018].