Plantilla:Cal reduir


Atenció!

Copyright

Aquesta imatge no lliure ha de ser substituïda per una versió més petita o amb menys resolució per tal de complir amb la política de continguts no lliures de la Viquipèdia en català. Segons aquesta política les imatges amb drets d'autor no es poden carregar a la Viquipèdia de forma que es faciliti l'ús fraudulent com a substitut de les originals. Una imatge no lliure a alta resolució es pot considerar una violació del Copyright i s'ha d'esborrar.

Es recomana reduir la resolució o la mida de la imatge mitjançant un editor gràfic i tornar-la a carregar. En general, hauria de tenir una resolució no més gran de 72 dpi o una mida no més gran de 200 o 300 píxels. Després d'haver-ho fet és imprescindible que se n'esborri la versió antiga incorrecta. Per això, demaneu-ne la seva eliminació a un administrador. En cas d'imatges en format SVG s'han de reduir els detalls, o substituir-les en format PNG.

No retireu aquesta plantilla fins que la versió incorrecta s'hagi esborrat.


Les imatges que tenen aquesta plantilla són a la Categoria:Imatges amb resolució incorrecta.