Principi de Harnack

En anàlisi complexa, el principi de Harnackteorema de Harnack és un de diversos teoremes estretament relacionats sobre la convergència de successions de funcions harmòniques, que es deriven de la desigualtat de Harnack.

Si les funcions , , ... són harmòniques en un subconjunt connex obert del pla complex C, i

o bé és infinit en cada punt del domini o és finit en cada punt del domini, en ambdós casos de manera uniforme en cada subconjunt compacte de .

En aquest últim cas, la funció de

és harmònica en el conjunt .

Referències modifica