Obre el menú principal

Procediment legislatiu de la Unió Europea

(S'ha redirigit des de: Procediment legislatiu ordinari)

La Unió Europea, com a comunitat de dret amb personalitat jurídica internacional, posseeix un sistema propi de producció normativa, autònom i diferenciat de la mecànica legislativa interna dels seus estats membres. El conjunt de previsions i tècniques ordenades a l'elaboració i modificació d'aquestes normes amb rang de llei, així com els que regulen o precisen els mitjans de participació de les institucions de la unió en aquestes, conformen un complex sistema procedimental d'adopció de decisions que, a causa de la seva finalitat legisladora, es coneix amb el nom de procediment legislatiu. En funció de la regular participació en el mateix de les institucions implicades, i d'acord amb la terminologia dels tractats, el procediment legislatiu pot ser ordinari (PLo) o especial (PLe).

Les normes legals emanades d'aquests procediments, o lleis europees, complementades per les disposicions executives o reglamentàries adoptades pels òrgans administratius comunitaris competents, més el dret originari contingut en els Tractats (el de la Unió Europea, TUE, i el de Funcionament de la Unió, TFUE, principalment), conformen globalment el dret de la Unió, o dret comunitari.