En matemàtiques, el concepte de pullback té diferents significats segons sigui el context. Els principals són:

  • Entre conjunts: Donats dos mapatges i la composició pot considerar-se com el pullback de sota , i s'escriu simbòlicament
  • En l'àlgebra multilineal, donada una transformació lineal entre dos espais vectorials i , i un funcional lineal llavors és un nou funcional lineal; d'aquesta manera es construeix el pullback de . Aquesta idea es generalitza per a una aplicació k-multilineal i lineal, llavors es pot fer el pullback mitjançant l'artifici

Pullback del feix fibrós
  • En els fibrosos: donat un fibrós amb projecció i un mapatge continu es pot construir un nou fibrós (anomenat el pullback d'E) mitjançant

Bibliografia modifica

  • Jürgen Jost, Riemannian Geometry and Geometric Analysis, (2002) Springer-Verlag, Berlin ISBN 3-540-42627-2 See sections 1.5 and 1.6.
  • Ralph Abraham and Jerrold E. Marsden, Foundations of Mechanics, (1978) Benjamin-Cummings, London ISBN 0-8053-0102-X See section 1.7 and 2.3.