Quadrat de Polibi

Inventat cap al 150 aC per l'historiador Polibi, el quadrat de Polibi va ser utilitzat principalment pels nihilistes russos tancats a les presons tsaristes.

Es tracta d'un algorisme trivial, en què cada lletra de l'alfabet és reemplaçada per les coordenades de la seva posició en un quadrat. És un cas particular de transposició monoalfabètica. Aquest tipus de codi no resisteix una anàlisi de freqüències.

PrincipiModifica

Prenem un quadrat de Polibi amb llocs quadrats. És possible estendre'l a 36 per afegir-hi xifres i signes de puntuació.

En aquest cas, posarem la I i la J juntes per poder entrar en 25 llocs.

1 2 3 4 5
1 A B C D E
2 F G H I, J K
3 L M N O P
4 Q R S T U
5 V W X Y Z

D'aquesta manera, el text Wiquipedia serà codificat així: La "W" està en la línia 5 i en la columna 2, i per tant, li correspon el 52. La resta de les lletres es xifra de manera anàloga.

Exemple:

52242524351514241103111015331324133134351514241103124124215

«Wiquipedia la enciclopedia libre»

GeneracióModifica

Un sistema molt simple per poder compartir quadrats de Polibi entre emissor i receptor sense haver de recordar tota la matriu és generar-la a partir d'una paraula clau que és més fàcilment memoritzable. Per generar el quadrat de Polibi, es parteix de la paraula clau i es va omplint la matriu primer posant les lletres de la clau, sense repetir-les i, un cop acabades, completant la matriu amb les lletres de l'abecedari que falten, en ordre alfabètic.

Per exemple, si la paraula clau és “CRIPTOGRAFIA” la matriu resultant seria:

1 2 3 4 5
1 C R I,J P T
2 O G A F B
3 D E H K L
4 M N Q S U
5 V W X Y Z

AnècdotaModifica

Polibi havia imaginat una solució per transmetre els missatges amb torxes cremant. És una variant del codi morse.