Rascadora

Rascadora Musterià
Rascadora transversal de sílex

Una rascadora en arqueologia del paleolític és un estri de pedra fabricat a partir d'una ascla que tant pot servir per a gratar com per a tallar.

Apareixen durant el Paleolític inferior i són molt típiques del Paleolític mitjà (Musterià) i es fan menys freqüents en el Paleolític superior.

Per a fabricar una rascadora es procedia al retoc d'una ascla amb una o diverses de les vores treballades amb un tipus de retoc superficial en forma d'escames regulars i contínues que formen un front de tall uniforme que permetia tallar o gratar.