Rencontre

figura heràldica

Un rencontre és una figura heràldica consistent en el cap d'un animal posat de cara i sense que mostri el coll, ja que per norma en heràldica un cap d'animal sempre mira cap a la destra (és a dir, l'esquerra del qui mira l'escut) i ensenya el coll. Se n'exceptua el cap del lleopard, que sempre es representa de cara, i el rostre humà.

El mot és l'adaptació del terme heràldic francès rencontre, de significat idèntic.