Roges des Molinar

grup de cinc dones afusellades el 1937

Les roges des Molinar van ser fusellades el 5 de gener de 1937. Eren un grup de dones que vivien al barri del Molinar de Palma (Mallorca): Aurora Picornell, que va néixer l'any 1912 i fou afusellada al cementiri de Porreres, amb Catalina Flaquer Pascual i les seves filles Antònia Pascual Flaquer i Maria Pascual Flaquer, i Belarmina González Rodríguez.

D'Aurora Picornell s'ha dit que era la Pasionària de Mallorca. Fou una de les principals dirigents del Partit Comunista d'Espanya, i havia militat a la Lliga Laica de Mallorca i al Socorro Rojo, també va ser companya de l'agent internacional comunista Heriberto Quiñones, que també fou assassinat. Un destí semblant seguirien els pares i els germans d'Aurora Picornell.

David Ginard va escriure fa uns anys un llibre sobre Quiñones: Heriberto Quiñones i el Movimiento Comunista de España editat per Edicions Documenta Balear. Llorenç Capellà conta al seu Diccionari Vermell com l'endemà un home entrà a un cafè exhibint uns sostens dient: són els sostens de n'Aurora. Aquestes dones formen part de la llista de desapareguts que l'Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica ha presentat a l'Audiència Nacional.