Sistema educatiu d'Espanya

(S'ha redirigit des de: Sistema educatiu de l'Estat espanyol)
Sistema educatiu espanyol
Règim general
Educació infantil
 • P3
 • P4
 • P5
Educació primària
 • 1r curs
 • 2n curs
 • 3r curs
 • 4t curs
 • 5è curs
 • 6è curs
Educació secundària
 • 1r curs
 • 2n curs
 • 3r curs
 • 4t curs
Batxillerat
 • 1r curs
 • 2n curs

Formació Professional (grau mitjà)

Educació terciària
Educació terciària (Bolonya)
Règim especial
Ensenyaments d'esports
Ensenyaments d'idiomes
Ensenyaments artístics

El sistema educatiu actual a Espanya, segons la LOE, classifica els ensenyaments en: règim general (educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria (ESO), batxillerat, formació professional de grau mitjà i de grau superior) i règim especial (ensenyaments artístics i d'idiomes). L'ensenyament és obligatori entre els sis i els setze anys.

Educació infantil modifica

Estructura modifica

Dos cicles educatius de tres cursos acadèmics cadascun, que s'anomenen:

 • Llar d'Infants (0-3 anys).
 • Parvulari (3-6 anys).

Educació primària modifica

Estructura modifica

Tres cicles de dos cursos cadascun:

 • Cicle inicial (6-8 anys).
 • Cicle mitjà (8 -10 anys).
 • Cicle superior (10-12 anys).

Educació secundària modifica

Estructura modifica

Dos cicles de dos cursos acadèmics cadascun:

 • 1r Cicle (12 -14 anys).
 • 2n Cicle (14-16 anys).

En acabar l'ESO l'alumne té diverses opcions:

 • Cursar els cicles formatius de grau mitjà.
 • Accedir al Batxillerat.
 • Incorporar-se al món del treball (perquè ja té l'edat mínima per a accedir-hi).

Si s'acaba l'etapa sense el graduat, es pot accedir als Programes de Qualificació Professional Inicial.

Batxillerat modifica

Estructura modifica

Consta d'un cicle de dos cursos acadèmics (16-18 anys) dividit en modalitats:

 • Arts.
 • Ciències i tecnologia
 • Humanitats i Ciències Socials.

Modalitats modifica

En acabar: Pot accedir al batxillerat convalidant a més determinades matèries o incorporar-se al mercat laboral Matèries comunes (30 crèdits) (en tots els batxillerats).

 • Llengua castellana i Literatura.
 • Llengua estrangera.
 • Filosofia.
 • Història.
 • Educació física*(només a primer de batxillerat).
 • Religió (voluntària).
 • Ciències pel món contemporani (només a primer de batxillerat).

Modalitat Arts modifica

L'alumne tria un mínim de 6 matèries de la modalitat que vol cursar (equivalen a 18 crèdits). Aquest mínim es completa amb les matèries optatives.

 • Dibuix artístic.
 • Dibuix tècnic.
 • Fonaments del disseny.
 • Història de l'Art.
 • Imatge.
 • Tècniques d'expressió graficoplàstica.
 • Volum.

Modalitat Humanitats i Ciències Socials modifica

L'alumne tria un mínim de 6 matèries de la modalitat que vol cursar (equivalen a 18 o 21 crèdits). Aquest mínim es completa amb les matèries optatives.

 • Llatí.
 • Matemàtiques aplicades a les Ciències socials.
 • Economia i organització d'empresa.
 • Grec.
 • Economia.
 • Geografia.
 • Història de l'Art.
 • Història del món contemporani.
 • Història de la música.

Modalitat Ciències de la naturalesa i la Salut modifica

L'alumne tria un mínim de 6 matèries de la modalitat que vol cursar (equivalen de 21 a 24 crèdits). Aquest mínim es completa amb les matèries optatives.

 • Matemàtiques.
 • Biologia.
 • Física.
 • Química.
 • Ciències de la Terra i del Medi ambient.
 • Dibuix tècnic.

Modalitat Tecnologia modifica

L'alumne tria un mínim de 6 matèries de la modalitat que vol cursar (equivalen a 18 o 21 crèdits). Aquest mínim es completa amb les matèries optatives.

 • Física.
 • Matemàtiques.
 • Tecnologia industrial.
 • Dibuix tècnic.
 • Electrotècnia.
 • Mecànica.
 • Química.

Optatives modifica

Són matèries de modalitat o optatives tipificades o bé optatives ofertes pel centre docent. L'alumne ha de completar els crèdits necessaris per arribar al total, amb matèries de la mateixa modalitat, d'altres modalitats, o amb matèries optatives, que poden ser tipificades pel Departament d'Educació o ofertes pel centre. Les matèries optatives tipificades pel Departament d'Educació són les que figuren en el quadre següent:

 • Segona llengua estrangera.
 • Ampliació de Matemàtiques.
 • Biologia humana.
 • Electrònica.
 • Estada a l'empresa.
 • Estètica.
 • Expressió vocal.
 • Formació laboral
 • A Catalunya, Història de Catalunya.
 • Informàtica.
 • Literatura universal.
 • Lògica i Metodologia.
 • Psicologia.
 • Simbologia religiosa.
 • Sociologia.

Formació professional específica de grau mitjà modifica

Accés modifica

Tenir el títol de Graduat en Educació Secundària o equivalent o bé superar la prova d'accés. CC

Estructura modifica

Comprèn un conjunt de cicles formatius que s'organitzen en mòduls professionals. Els cicles formatius estan organitzats en diferents famílies professionals.

Formació professional específica de grau superior modifica

Accés modifica

Amb el títol de Batxillerat o mitjançant la prova d'accés (diferenciant si ve de la FP de grau mitjà o no).

Estructura modifica

Comprèn un conjunt de cicles formatius que s'organitzen en mòduls professionals.

Ensenyaments per adults modifica

L'edat mínima per participar en aquestes activitats és de 16 anys.

Ensenyaments de règim especial modifica

Els ensenyaments que comprenen aquest apartat no estan integrats en els nivells, les etapes o els cicles que constitueixen el règim general.

Tenen la seva estructura i el seu nivell propis, i poden anar des dels ensenyaments elementals fins a estudis equivalents a diplomatura o llicenciatura.

Són ensenyaments de règim especial:

 1. Arts plàstiques i Disseny.
 2. Conservació i Restauració de béns culturals.
 3. Música.
 4. Dansa.
 5. Art Dramàtic (Teatre).
 6. Idiomes.

Educació universitària modifica

Els estudis universitaris s'estructuren en cicles, i prenen com a mesura de la càrrega lectiva el crèdit.

Estructura i accés modifica

 • Estudis de 1r cicle: Accés amb la preinscripció. Són estudis terminals i en acabar s'obté els títols de Diplomat, Mestre, Arquitecte tècnic o bé Enginyer Tècnic. També permeten l'accés a estudis de 2n cicle.
 • Estudis de 1r i 2n cicle: Accés amb la preinscripció universitària. La seva superació dona dret a l'obtenció dels títols de Llicenciat, Arquitecte o bé Enginyer. La superació del primer cicle de qualsevol d'aquests estudis no comporta l'obtenció de cap titulació oficial, però pot ser vàlida per a la incorporació a uns altres estudis de segon cicle.
 • Estudis de segon cicle: Accés per mitjà d'un primer cicle universitari, o bé estant en possessió del títol de diplomat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic o mestre, sempre que aquests estudis s'ajustin a la normativa d'accés per a cadascun dels segons cicles. La seva superació dona dret a l'obtenció dels títols de llicenciat, arquitecte o enginyer.
 • Estudis de 3r cicle: Són els anomenats programes de doctorat. L'accés ve regulat per la mateixa universitat, per mitjà de la Comissió de Doctorat. Cal estar en possessió del títol de llicenciat, arquitecte o enginyer.

Títols propis modifica

Són estudis no reglats conduents a una titulació no oficial, reconeguda només per la universitat que els imparteix.

Aquests estudis tenen la mateixa estructura que els estudis reglats: per tant, hi ha títols propis de primer cicle, de primer i segon cicle i de segon cicle.

Les universitats regulen l'accés als títols propis i en fixen els preus acadèmics. També poden oferir títols de postgrau no oficials.

Vegeu també modifica

Enllaços externs modifica

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Sistema educatiu d'Espanya