En enginyeria elèctrica un sistema polifàsic és un sistema de producció, distribució i consum d'energia elèctrica format per dos o més tensions iguals amb diferència fase constant, que subministren energia a les càrregues connectades a les línies. En un sistema bifàsic la diferència de fase entre les tensions és de 90°, mentre que en els trifàsics aquesta diferència o desfasament és de 120°. Els sistemes trifàsics són els utilitzats en la generació, transmissió i distribució de l'energia elèctrica. Històricament han existit sistemes de major nombre de fases, vg, hexafàsics i dodecafàsics, destinat a alimentar rectificadors de manera d'obtenir una tensió contínua poc ondulada (amb una ondulació mínima).[1][2]

Sistema monofàsic d'una sola fase.
Sistema polifàsic de tres fases o trifàsic.

Vegeu també modifica

Nota modifica

Bibliografia modifica