Taxa de descompte

La taxa de descompte, tipus de descompte o taxa d'actualització (en anglès: Discount rate) és la taxa que s'utilitza en un factor de descompte per a descomptar/actualitzar un flux de caixa futur a fi d'expressar-lo en termes de valor actual. La taxa de descompte és un valor discrecional i es pot escollir tant el cost d'oportunitat del capital, com el rendiment del flux de caixa, com la taxa de capitalització del mercat, com qualsevol altre taxa en funció del criteri que es consideri oportú. En matemàtica financera s'acostuma a representar en les fórmules amb els literals «r» o «i».

FórmulaModifica

La taxa de descompte en la seva fórmula més simple és la següent:

 

En aquest fórmula simple s'ha assumint que:

  • Hi ha un únic flux de caixa futur
  • La taxa de descompte és el cost d'oportunitat del capital

Vegeu tambéModifica